Uutisarkisto

23.1.2015 13.28

Uuden kuntalain pitäisi rohkaista paremmin kansalaisten osallisuuden vahvistamiseen

Eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä uudeksi kuntalaiksi.

Kuntalain merkitys kuntien toimintaa ohjaavana yleislakina on suuri. Kuntalain merkitystä korostaa entisestään se, että kuntien asema suomalaisessa hallinto- ja palvelujärjestelmässä on muuttumassa sote-uudistuksen myötä historiallisella tavalla. Kuntien rooli myös asukkaiden paikallisyhteisönä, paikallis- ja aluetalouksien kehittäjänä ja lähidemokratian toteuttajina pitää hahmottaa uudelleen.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kansalaistoiminnan verkosto on nostanut kuntalakia valmisteltaessa ja nyt lain eduskuntakäsittelyn aikana esille tärkeitä kansalaisten osallisuuteen ja lähidemokratiaan liittyviä kysymyksiä.

Erityisen vakavia nämä kysymykset ovat maaseudulla ja maaseutukunnissa. Julkisten rakenteiden kasvaessa ja etääntyessä on olemassa riski, että maaseutualueet ja maaseudun asukkaat syrjäytyvät yhteiskunnallisesta toiminnasta ja kehittämisestä.

- On erinomainen asia, että hallituksen esityksessä korostetaan kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia nostamalla ne heti lain ensimmäiseen pykälään. Mutta on iso ongelma, ettei lain muiden pykälien henki vastaa tähän riittävästi, toteaa erityisasiantuntija Ritva Pihlaja.

Pihlaja ehdottaa eduskunnan hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa muun muassa lisäystä lain 22 pykälään, jossa listataan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pykälässä olisi tärkeää korostaa paikallisen yhteistyön lisäämistä ja erilaisten kumppanuuksien vahvistamista kunnan, järjestöjen, yritysten ja asukkaiden välillä.

Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan heti, kun eduskunta on sen käsitellyt, eli vielä ennen huhtikuussa käytäviä eduskuntavaaleja. Osaa uuden kuntalain pykälistä sovelletaan kuitenkin vasta vuonna 2017 käytävien seuraavien kuntavaalien jälkeen. Näitä myöhemmin voimaan astuvia pykäliä ovat muun muassa säännökset koskien kunnan toimielimiä ja johtamista sekä asukkaiden osallistumisoikeuksia.

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 21.1.2015, Ritva Pihlaja

Lausunnon liite

Lisätietoja: erityisasiantuntija, tutkija Ritva Pihlaja, 0400 895 140, ritva.pihlaja@pp.inet.fi


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi