Uutisarkisto

13.2.2017 10.00

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitusta haettavissa 20.2. saakka

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku on käynnissä. Kyseessä on Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn käytettävissä olevat valtakunnalliset kehittämisvarat. Hankkeita rahoitetaan maaseudun kehittämisen määrärahasta sekä maatilatalouden kehittämisrahastosta. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 900 000 euroa. Pääsääntöisesti ministeriön rahoitusosuus voi olla korkeintaan 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Haku päättyy 20.2.2017 klo. 16:15.

Maaseudun kehittämisen momentilta rahoitetaan uusia maaseutupolitiikan verkostohankkeita

Maaseudun kehittämisen määrärahan momentista 30.10.63 rahoitetaan uusia maaseutupolitiikan verkostohankkeita. Verkostohankkeiden rahoitukseen on käytettävissä vuonna 2017 yhteensä noin 400 000 euroa.

Verkostohankkeet haetaan ja päätetään kolmeksi vuodeksi budjettiehdoin, mikä tarkoittaa, että määrärahaan liittyvät mahdolliset muutokset vaikuttavat verkostohankkeen rahoitukseen.

Verkostohankkeita haetaan seuraaviin teemoihin: harvaan asutut alueet, osaaminen ja työllisyys, kansalaistoiminta ja hyvinvointi, elinvoimainen toimintaympäristö sekä ruotsinkielinen toiminta. Lisää tietoa verkostohankkeista on luettavissa

Maaseudun kehittämisen määrärahoista rahoitettavat maaseutupolitiikan verkostohankkeet toteuttavat Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toimenpiteitä ja ne ovat tärkeässä roolissa MANEn kymmenen tehtävän toteuttamisessa. Taustaorganisaatioilta ja mahdollisilta konsortioilta toivotaan sitoutumista verkostohankkeiden toteutukseen.

Makerasta rahoitetaan valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) osoitettu määräraha on esitetyn käyttösuunnitelman mukaan 510 000 euroa. Makerasta voidaan rahoittaa hankkeita, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytään. Makerasta osoitettava vuoden 2017 määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

Makerasta rahoitettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita haetaan teemalla konkreettiset ratkaisumallit ja toimintatavat maakunta- ja sote-uudistuksessa maaseudun palvelujen järjestämisessä, yrittäjyyden edistämisessä, osallisuudessa tai maaseututiedon keräämisessä. Läpileikkaavina näkökulmina ovat paikkaperustaisuus, älykäs erikoistuminen, maaseutuvaikutusten arviointi ja/tai kumppanuus.

Tutkimuspainotteisia hankkeita haetaan etenkin seuraavissa teemoissa:
• Ihmisten monipaikkaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä
• Maaseutuyhteisöjen muutoskestävyys (resilienssi) ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Kehittämispainotteisia hankkeita haetaan etenkin seuraavissa teemoissa:
• Järjestöjen roolin kehittäminen osana hallinnon muutosprosesseja
• Uudet joustavat yritysmuodot maaseudun palvelujen järjestämisessä
• Maakuntauudistus ja maaseutuvaikutusten arviointi (MVA)

Hankehaku päättyy 20.2.2017 klo 16:15. 

Huom! Rahoituksen osuus on pääsääntöisesti 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tämä koskee sekä verkosto-hankkeita että tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat lisätietoja:

MANEn hankeryhmän sihteeri, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, MMM, puh. 029 516 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi
MANEn hankeryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Christell Åström, puh. 029 516 2030, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Makeran hankerahoituksen teknisistä menettelytavoista antaa lisätietoja:

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö,
puh. 029 516 2126, etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Liitteet:

Maaseudun tutkimus ja kehittämishankkeiden haun menettelytapakirje

Lue menettelytapakirje liitteineen myös MMM.fi-sivuilla.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi