Uutisarkisto

21.5.2015 14.00

Viisi uutta hanketta käyntiin maaseudun vesihuollon ja liikennepalvelujen kehittämiseen

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n kevään hankehakuun tuli 19 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin kolmelle isommalle hankkeelle ja kahdelle kokeiluhankkeelle.

Jaettavana 300 000 euroa – haettu summa 1,4 Meur

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR rahoittaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttamista tukevia valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoitus tulee työ- ja elinkeinoministeriön maaseudun kehittämisen määrärahasta (mom. 32.50.62) ja maa- ja metsätalousministeriöstä Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta.

Keväällä 2015 järjestetyssä hankehaussa teemoina olivat:
 1. maaseututeknologian ja maaseudun resurssitehokkaan infran (vesi, jätevesi, jäte ja energia) kehittäminen kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla ja/tai kiertotalouden edistäminen maaseudulla sekä näihin liittyvä neuvonta ja tiedotus (esimerkiksi: piensähköntuotanto, kompostikäymälät, maakellarit, lämmitysjärjestelmät ja tulisijat)
 2. eri toimijoita yhdistävien maaseudun logistiikkaratkaisujen ja liikennepalvelujen kokeilu esim. yhdistelemällä kuljetuksia, sekä kokeiluista saatujen hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen valtakunnallisesti ja toisaalta myös mahdollisten pullonkaulojen esiin tuominen ja niihin ratkaisujen hakeminen
Haettu summa oli yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa ja jaettavana oli 300 000 euroa. YTR:n hankeryhmä käsitteli hakemukset ja valitsi seuraavat hankkeet rahoitettavaksi:
 • Suomen ympäristökeskus ja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry: Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen (MAVEKE), 125 000 euroa
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Maakunnan paras kaivovesi -kilpailu toimintamallin luominen, 10 000 euroa
 • Yrkeshög-skolan Novia: Fosfor-pilot, 10 000 euroa
 • Kainuun sote: Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön – Kainuun pilotti, 40 000 euroa
 • Lestijärven kunta, Kaustisen seutukunta: KYYTIIN! Monipalvelu-liikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa, 110 000 euroa
Yhteenveto kevään hankehausta ja rahoitettavista hankkeista TEM:n sivuilla.

Seuraava hankehaku syksyllä, jos määrärahoja on

Edellinen hallitus leikkasi maaseudun kehittämisen määrärahaa merkittävästi. Määrärahasta rahoitetaan valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden lisäksi maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toiminta sekä Suomen Kylätoiminta ry:n valtionapu ja vuodesta 2016 lähtien myös saaristoaisiain neuvottelukunnan toiminta ja valtakunnallisia saaristohankkeita.

Seuraava hankehaku järjestetään syksyllä 2015, jos valtion vuoden 2016 talousarviossa myönnetään riittävästi määrärahaa maaseudun kehittämisen momentille.

Syksyn hankehaun alustavat teemat ovat:
 • Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttamista tukevat verkostot
 • Digitalisaatio ja sähköiset palvelut maaseudun mahdollisuuksina, mm.
Sähköisten palvelujen saavutettavuus erityisesti maaseudun vanhusten näkökulmasta. Palveluja muutetaan sähköisiksi - miten varmistetaan, että palvelut ovat käytännössä käyttäjien saavutettavissa? Eli että yhteydet toimivat, palvelujen tarvitsijoilla on varaa ja osaamista hankkia tarvittavat laitteet ja he osaavat käyttää niitä.  Mitä tukea näihin kysymyksiin tarvittaisiin ja miten tuki olisi mahdollista järjestää? Miten käyttäjiä autetaan omaksumaan uutta tekniikkaa? Miten sähköisten palvelujen kehittämisessä, tarjoamisessa ja palvelumuotoilussa huomioidaan erityisesti maaseudun vanhukset? Mitä kustannusvaikutuksia sähköisiin palveluihin siirtymisellä on palvelujen tuottajalle ja palvelujen käyttäjälle?

Avointen, digitaalisten tietovarantojen hyödyntäminen maaseudun elinkeinojen ja palvelujen kehittämisessä

Monipaikkaisuutta ja maaseudulla asumista tukevat etäopiskelu- ja etätyömahdollisuudet, uudenlaiset ratkaisut näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen
 • Sote-palvelujen tarvetta vähentävä ennaltaehkäisevä toiminta harvaan asutulla maaseudulla
Mitkä ovat tärkeimpiä ja vaikuttavimpia sote-palvelujen tarvetta ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja harvaan asutulla maaseudulla? Mitä kustannussäästöjä ennaltaehkäisevä toiminta tuo harvaan asutulla maaseudulla? Miten tätä tietoa voidaan hyödyntää maaseudun palvelurakenteiden uudistamisessa?
 • Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus maaseudun palvelujen ja hyvinvoinnin turvaamisessa
Hankehaun teemat tarkennetaan syksyllä.

Lisätietoja:
Laura Jänis, etunimi.sukunimi@tem.fi, puh. 029 50 47111

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi