Uutisarkisto

15.3.2016 10.00

Yhteisetu-osuuskunta kokoaa eri toimijoita paikalliskehityksen parhaaksi

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa on julkaistu raportti Yhteisetu-osuuskunta – Joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle (Manu Rantanen, Tytti Klén ja Hagen Henrÿ (toim.). Raportissa tarkasteltu toimintamalli kokoaa maaseudun eri toimijoita kumppanuuteen palvelujen saatavuuden lisäämiseksi.

Yhteisetu-osuuskunta (engl. multi-stakeholder cooperative) on Suomessa toistaiseksi vähän hyödynnetty malli, jossa samassa osuuskunnassa toimii useita eri jäsenryhmiä, kuten yrityksiä, kuluttajia ja työntekijöitä. Ne voivat olla tulevaisuudessa tärkeässä roolissa vahvistamassa taloudellisia ja sosiaalisia voimavarojaan menettäneiden maaseutualueiden elinvoimaa.

Yhteisetu-osuuskuntien vahvuutena on, että ne voivat koota erilaisten jäsenryhmien resursseja ja intressejä yhteistoiminnaksi. Niiden avulla voidaan organisoida kumppanuuksia, joissa kunnat ovat mukana yhtenä osapuolena. Tällöin yhteisetu-osuuskuntamalli vahvistaa myös kuntien roolia kehittäjätoimijoina.

Muuttuva maaseutu tarvitsee palvelujen saavutettavuutta lisääviä rakenteita

Palvelujen merkitys on kasvanut johtuen paitsi väestön ikääntymisestä, myös palvelujen käyttötottumusten muuttumisesta. Maaseutualueilla palvelutarve ja palvelujen tarjonta eivät aina kohtaa tavalla, joka mahdollistaisi turvallisen ja hyvän arjen asukkailleen. Samalla on syntynyt uutta palvelukysyntää, jonka seurauksena esimerkiksi vapaa-ajan asukkaiden merkitys mökkeilyalueiden paikallistalouksissa on kasvanut.

Mikäli vapaa-ajan asukas asuu vakituisesti toisessa kunnassa, heikentää se kuitenkin hänen mahdollisuuksiaan toimia mökkialueellaan. Yhteisetu-osuuskunta voi toimia foorumina, joka yhdistää vapaa-ajan asukkaiden intressejä ja resursseja mökkeilyalueiden parhaaksi.

Tutkimuksessa analysoitiin kaksi espanjalaista ja kaksi kotimaista yhteisetu-osuuskuntaa, joissa on hyödynnetty paikallista osaamista, tartuttu uusiin mahdollisuuksiin sekä ratkottu haja-asutusalueiden erityisongelmia.

Yhteisetu – Yhteistyöllä parempaan palvelujen saavutettavuuteen -hanke toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Manu Rantanen, manu.rantanen(at)helsinki.fi, p. 044 525 5890.

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi