Uutisarkisto

10.6.2015 13.16

Elinkeinoja koskevien säädösten tulkintoihin toivotaan harmonisointia

Maaseudun eri elinkeinoaloilla toivotaan niitä koskevan lainsäädännön tulkintojen yhtenäistämistä alueiden välillä. Lisäksi yritykset toivovat uusia työkaluja työvoiman palkkaamiseen. Maaseudun elinkeinot ja osaaminen (MESI) -verkosto kartoitti kehittämistarpeita seitsemältä toimialalta.

Maaseutuyrittäjät penäävät elinkeinoja koskevan lainsäädännön tulkintojen yhtenäistämistä. Nyt esimerkiksi elintarvike- ja hygieniasäädöksissä on liikaa alueellista tulkinnanvaraa, joka aiheuttaa epätietoisuutta yrittäjäkunnassa. Tulkinnat vaihtelevat merkittävästi tarkastajasta riippuen, selviää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin julkaisemasta raportista.

-Täysin kiveenhakattuja tai kankeita säädöksiä ja ohjeistuksia tuskin kannattaa luoda, sillä niillä ei pystytä vastaamaan maaseudun moninaisen yrittäjäkentän toimintaan. Vaihtoehtona olisi kouluttaa alueellisia valvontaviranomaisia, millä saataisiin kohennettua nykytilannetta eli säädösten liiallista tulkintaa. Samalla voitaisiin tuoda paremmin esille myös yrityksen kokonaisvaltaisen toiminnan seuraamista, sanoo projektipäällikkö Anne Matilainen Ruralia-instituutista.

Työvoimaa saatava joustavammin

Yritykset toivovat lisäksi uusia työkaluja työvoiman palkkaamiseen muun muassa erilaisten työaikajoustojen tai työaikapankkijärjestelmien avulla. Pienissä maaseutuyrityksissä kynnys uuden työntekijän palkkaamiseen on suuri. Lisäksi työtä on harvoin tarjolla kokoaikaisesti, vaan kyse on yleensä kiireapulaisen tai vuokratyövoiman tarpeesta.

- Julkiselta puolelta toivottiinkin järjestelmää, joka ei rokota liikaa esimerkiksi työntekijän ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli hän tekee toisinaan töitä. Tällä hetkellä työntekijälle saattaa olla taloudellisesti kannattamatonta ottaa lyhyitä työtehtäviä vastaan, Matilainen muistuttaa.

Mukana seitsemän toimialaa

Tarve tulkintojen yhtenäistämiselle ja työaikajoustoille nousi esille Ruralia-instituutin tekemässä selvityksessä: Maaseutuyrittäjyyden toimintaympäristön kehittämistarpeita seitsemältä toimialalta. Ne olivat maaseutumatkailu, Green Care, eläintenhoitoala, kalatalous, riista-ala, luonnontuoteala sekä elintarvikeala.

Selvityksen tavoitteena oli tarkentaa kansallisen Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 elinkeinot ja osaaminen -osioon listattuja toimenpide-ehdotuksia konkretian tasolle seitsemän maaseudun uuden tai kasvavan toimialan suhteen. Erityisesti tavoitteena oli tuoda esille niitä kehittämistarpeita, joihin kansallinen Maaseudun elinkeinot ja osaaminen (MESI) -verkosto voisi toimikautensa aikana tarttua.

Selvitys toteutettiin osana Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamaa Maaseudun elinkeino- ja osaamisverkosto -hanketta. Raportti on luettavissa osoitteessa http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja153.pdf

Lisätiedot:

Anne Matilainen, 050 415 1156, anne.matilainen(ät)helsinki.fi

Juha Rutanen (MESI-verkosto), 040 5737 568, juha.rutanen(ät)helsinki.fi

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimi
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja