Uutisarkisto

21.11.2014 12.51

Eduskunta kävi ajankohtaiskeskustelun maaseutupolitiikasta 20.11.2014

Eduskunta kävi perussuomalaisten kansaedustajien aloitteesta ajankohtaiskeskustelun Suomen maaseutupolitiikasta 20.11.2014.  Eniten kansanedustajia keskusteluttivat ajankohtaisten maatalouspoliittisten kysymysten lisäksi teiden kunto ja maaseudulle rakentaminen.

Perussuomalaiset: Nykyinen maaseutupolitiikka epäonnistunut

Esittelypuheenvuorossaan aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Pentti Oinonen tuomitsi nykyisen maaseutu- ja maatalouspolitiikan epäonnistuneeksi. Perussuomalaiset perään kuuluttivat hallinnon palvelujen alueellistamista, maaseudun palvelujen kehittämistä yli sektorirajojen ja erityisesti tiestön kunnon parantamista.

Mahdollisuuksia perussuomalaiset näkivät kotimaisen energian tuotannossa, maatalouden liitännäiselinkeinoissa ja metsässä. Jätevesiasetusta Oinonen vaati kumottavaksi. Oinonen otti kantaa myös maataloustukiin, metsästykseen ja petopolitiikkaan.

Orpo: Maaseudun kehittämiseen on välineitä – mahdollisuuksia biotaloudessa

Vastauspuheenvuorossaan maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo toi esiin maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan välineitä: EU:n maaseuturahaston varat ja kansallisen, poikkihallinnollisen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman.

Mahdollisuuksia ministeri näki kotimaisessa ruoantuotannossa, maatalouden rakennekehityksessä ja biotaloudessa. Hän tunnusti myös alemman asteisen tieverkon merkityksen, samoin kuin maaseudun palvelujen ja tietoliikenneyhteyksien merkityksen.

Maitotukia, teitä, rakentamista, lupabyrokratiaa 

Eduskuntaa keskustelutti ajankohtainen Venäjän tuontikielto ja maitotuet, jotka olivat olleet esillä jo ajankohtaiskeskustelua edeltävällä kyselytunnilla. Maatalouden merkitys maaseudun elinvoiman ylläpitäjänä korostui monen kansanedustajan puheenvuorossa.

Muita monen kansanedustajan puheenvuorossa toistuvia kysymyksiä olivat huoli alemman asteisen tieverkon kunnosta, maaseudulle rakentamisen helpottaminen ja ylipäätään lupabyrokratian keventäminen. Tähän ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen lupasikin helpotusta, kun erilaisia lupaprosesseja on tarkoitus yhdistää. 

Liiketoimintaa, yrittäjyyttä, monipuolista maaseutuasumista

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori korosti kannattavan liiketoiminnan merkitystä myös maaseudulla – viime kädessä kaikki kestävä hyvinvointi perustuu hänen mukaansa siihen. Monipuolinen yritystoiminta, monialayrittäjyys ja pienten yrittäjien tukeminen tulivat esille myös monessa muussa puheenvuorossa. 

Vaikka maatalous keskustelussa painottui, kuultiin myös puheenvuoroja, joissa maaseutupolitiikka nähtiin laajempana kysymyksenä kuin pelkkänä maatalouspolitiikkana. Yksittäisissä puheenvuoroissa kansanedustajat ottivat esiin mm. maaseudun osa-aika-asukkaiden merkityksen, etätyön, kyläkoulut, ikääntymisen, tietoliikenneyhteydet ja vapaa-ajan asunnon muuttamisen vakituiseksi asunnoksi.

Maaseutuvaikutusten arvioinnin laajempaa käyttöönottoa toivottiin ja osa kansanedustajia oli tutustunut alkuvuodesta 2014 julkaistuihin Maaseutukatsaukseen ja Maaseutubarometriin.

Eniten äänessä Perussuomalaiset, Keskusta ja Kokoomus – ministereitä paikalla kolme

Keskustelussa käytettiin 69 puheenvuoroa ja äänessä oli yhteensä 38 kansanedustajaa, eniten Perussuomalaisten (16), Keskustan (9) ja Kokoomuksen (7) edustajat.

Ministereistä maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon lisäksi keskusteluun ottivat osaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Valtiovarainministeri Antti Rinnettä keskusteluun kaivattiin.

Laajan maaseutupoliittisen keskustelun eduskunta kävi edellisen kerran valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon 2009-2020 pohjalta keväällä 2010.

Ajankohtaiskeskustelun 20.11.2014 pöytäkirja eduskunnan sivuilla

Täysistunnon 20.11.2014 verkkolähetys (kohdasta 01:01) 

Maaseutupoliittisen selonteon 2009-2020 eduskuntakäsittely keväällä 2010

Politiikka-analyysi maaseutupoliittisen selonteon eduskuntakäsittelystä


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi