Uutisarkisto

12.5.2015 18.57

Kaupunkialueille paikallista kehittämistä - tervetuloa seminaariin 27.5.

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen hyvistä käytännöistä ja kokemuksista kuullaan toukokuun lopulla Helsingissä järjestettävässä seminaarissa. Leader-toimintatapa on vakiintunut maaseudulla ja samantyyppistä tehdään nyt kaupungeissa.
Seminaarissa kuullaan, mistä yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä on kyse. Mistä aineksista EU:n lanseeraama CLLD - Community-led local development koostuu? Rakennerahastot eli Euroopan sosiaalirahasto ja aluekehitysrahasto tarjoavat rahoitusta kaupunkien kehittämiseen. Rakennerahastojen mahdollisuuksista alustavat työ- ja elinkeinoministeriön, maakuntien liiton sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten edustajat.

Konkreettisia esimerkkejä seminaarissa kertovat helsinkiläiset, satakuntalaiset ja kaakkois-suomalaiset toimijat.

Sokerina pohjalla yksikön päällikkö Johan Magnusson Ruotsin Jordsbruksverketistä kertoo yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tilanteesta Ruotsissa. Kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020 Ruotsi toteuttaa CLLD:tä kunnianhimoisesti eri rahastojen kautta - ehkä parhaiten koko EU:ssa.

Tervetuloa mukaan!

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät www.maaseutu.fi -tapahtumakalenterin kautta. Ilmoittautumiset 20.5.2015 mennessä.

Seminaarin järjestää Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä sekä maaseutuverkostopalvelut.

Paikallisen kehittämisen työryhmä

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2014-2020 on viisi teemaa, joista  yksi on osallisuus ja lähidemokratia. Teeman tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä lähidemokratia toimii hyvin, kansalaisyhteiskunta on aktiivinen ja kansalaistoimijoiden ja kuntien yhteistyö sujuu, jolloin paikallinen kehittäminen on vahvaa. Maaseudun asukkaat ja yhteisöt osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnan ja lähiympäristön kehittämiseen ja sitä koskevaan päätöksentekoon monipuolisesti.

Kansalaistoiminnan verkosto edistää osallisuus ja lähidemokratia -teeman toteuttamista. Verkoston tavoitteena on vahvistaa kansalaisten osallisuutta sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa elinympäristön ja koko yhteiskunnan toimintaan ja kehittämiseen. Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä on osa Kansalaistoiminnan verkostoa.

Yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä tarkoitetaan EU:n rakenne- ja investointirahastojen yleisasetuksen termiä Community-led local development. Käytännössä tämä tarkoittaa Leader-tyyppistä työtä, kuten yleisasetus toteaa. Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen on konkreettinen ja tärkeä osa osallisuutta ja lähidemokratiaa.

Leader-työ, kylätoiminta, kaupunginosatoiminta ja lähidemokratia nivoutuvat selvästi toisiinsa sisällöllisesti. Omalta osaltaan työryhmä vie käytännössä paikkaperustaista, yhteisölähtöistä työtapaa eteenpäin lähentämällä eri työtapoja toisiinsa. Tässä yhteydessä yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä on kuusi keskeistä tehtävää:

1)    Kehittää ja vahvistaa Leader-metodia paikallisen kehittämisen välineenä sekä jalkauttaa YTR:n kokonaisohjelmaa omalta osaltaan Leader-ryhmien ja vastaavien kaupunkitoimijoiden kautta paikalliselle tasolle

2)    Levittää Leader- työtapaa eri alueille, erityisesti kaupunkeihin

3)    Lisätä eri alueiden paikalliskehittäjien välistä vuorovaikutusta

4)    Vahvistaa paikallista kehitystyötä tekevien kansalaistoimijoiden ja kunnallishallinnon välistä tasa-arvoista lähidemokratiaa

-    rakentamalla yhteisiä toimintamuotoja osallistumisen ja kansalaistoiminnan sekä paikallisen kehittämisen välille

-    informoimalla konkreettisista ratkaisuista ja levittämällä hyviä esimerkkejä

-    vaikuttaa päättäjiin

-    kannustamalla kansalaistoimijoita valmiuksien hankintaan ja lähidemokratiassa tarvittavaan organisoitumiseen

5)    Osallistua kansainvälisen toiminnan kehittämiseen yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä.

6)    Välittää tietoa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmästä yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen toimijoille sekä välittää tietoa yhteisölähtöisestä paikallisesta kehittämisestä YTR:lle. 

Työryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola maa- ja metsätalousministeriöstä. Ryhmän jäsenet ovat: Heli Walls, Suomen Kylätoiminta ry:n Leader-asiamies, Pirjo Tulikukka, Helka ry, Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry, Eero Uusitalo Suomen Kylätoiminta ry, Antti Pitkänen, Hämeen ELY-keskus, Kimmo Ruisala, Pohjanmaan liitto, Christel Åström, työ- ja elinkeinoministeriö/Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut ja Kari Saulamo, maa- ja metsätalousministeriö/meri- ja kalatalous.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi