Asturian maaseudulla yrittäjyyskasvatusta jo viisivuotiaille

Valkokangas ja kukkia tapahtumassa

Euroopan maaseutuparlamentti (ERP) järjestettiin marraskuun alussa 2019 neljättä kertaa ja paikkana oli tällä kertaa Asturian maakunta Luoteis-Espanjassa. Tapahtuman keskuksena, eräänlaisena Euroopan maaseudun pääkaupunkina 2019, toimi Candas.

Osallistuin alueen maaseudun kehittämistä ja tilannetta avaavalle tutustumiskäynnille, jonka teemana oli yrittäjyys ja luonto. Marraskuun sateisena aamuna matkamme alkoi Candasin sataman pysäköintialueelta, jossa linja-auto täyttyi Euroopan maaseutuparlamentin (https://erp2019.eu/) eri jäsenmaista tulevista osallistujista. Ryhmämme johtajana toimi Icaro Obeso Muniz, joka työskentelee Oviedon yliopiston maantieteen laitoksella.

Maaseutualueen sosioekonomiset muutokset

Nimenhuudon ja käytännön asioiden jälkeen lähdimme kohti Langeroa kulkien pitkän laaksoalueen läpi ja näimme monia toimintansa lopettaneita hiilikaivoksia. Suljettujen kaivosten ja terästeollisuuden aiempiin rakennuksiin on pyritty saamaan mahdollisimman paljon uusiokäyttöä, esim. ICT-alan yrityksiä. Aiempi perinteinen teollisuuden alue on kokenut suuren muutoksen ja sen tavoitteena on muuttua uuden teknologian teollisuusalueeksi. Rakennemuutos on kuitenkin ollut ja jatkuukin hyvin haasteellisena.

Alueella väestö ei jakaudu tasaisesti vaan on keskittynyt hiilikaivosten laaksoon. Toinen alueen sosioekonomiseen tilanteeseen vaikuttava tekijä on perinteisen teollisuuden päättymisen jälkeen suuri työttömyys, joka sinällään tuo mukanaan muita haasteita. Alue pyrkii kaikin keinoin rakentamaan uutta taloutta ja myös luontoon liittyviä aktiviteetteja, kuten luonto- ja maaseutumatkailua sekä esim. vuoristo- ja maastopyöräilyreittejä.

Valnalon tukemassa uuden talouden kehitystäTutustuimme Valnalon -nimiseen julkistaustaiseen yrittäjyyskeskukseen, jonka aluekehitystoiminnan keskiössä ovat innovaatioiden edistäminen, yrittäjyyskasvatuksen ja osaamisen edistäminen alueella perustuen alueen yrittäjyys- ja innovaatiostrategiaan. Keskus on perustettu vuonna 1987 ja se on puolueeton toimija alueella. Lue lisää täältä.


Romero Garcia (kuvassa) kertoi Valnalonin toiminnasta, jota tehdään projektimuotoisena. Heillä on myös kansainvälisiä EU-rahoitteisia projekteja. Toiminnan tavoitteena on synnyttää alueelle yrittäjyyttä ja elinvoimaa lisää monin eri keinoin. Valnalonissa uskotaan yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksiin ja sitä toteutetaan yrittäjäkoulutuksella, yrittäjäverkostoilla sekä yrittäjien hyvin käytännönläheisellä neuvonnalla. Tekemällä oppii -toiminnasta on hyvät kokemukset. Yrittäjien neuvonnassa yritysidean omaavia autetaan eteenpäin koulutuksella ja liiketoimintasuunnitelman tekemisessä (ns. pre-incubation services). Yrityksen perustamisen jälkeen tukitoimina ovat Valnalon-keskuksen normaalit palvelut sekä mm. viiden vuoden ajan uusilla yrittäjillä on käytettävissä keskuksen tiloja vapaasti kaikille samojen sääntöjen puitteissa. Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjähenkisyyden vahvistamistoimet kohdistuvat sekä koululaisille, opiskelijoille, opettajille että yksityishenkilöille, jopa perhekohtaisesti. Minuun teki vaikutuksen eri asteiden opettajille suunnattu yrittäjyyskasvatus sekä lapsille jo päiväkodissa jopa viisivuotiaille toteutetut yrittäjämäiseen toimintaan kannustavat toiminnat.

  • Valtari, Heidi

    Erityisasiantuntija