Saavutettavuusseloste

Maaseutupolitiikka.fi, saaristopolitiikka.fi ja maaseutuparlamentti.fi -sivustoja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 –kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasoa A ja AA.

Tässä selosteessa kerromme yllä mainittujen yhteiseen digipalveluun kuuluvien sivustojen saavutettavuuden tilasta. Kuvaamme mitä puutteita saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille asiaan liittyvää palautetta.

Seloste on laadittu 23.9.2020.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämän digipalvelun saavutettavuus on arvioitu yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa syyskuussa 2020.

Yllä mainitut sivustot täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. Puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Ei saavutettava sisältö

Digipalvelu ei kaikilta osin täytä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 –kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasoa AA. Teknisistä puutteista on ilmoitettu sivuston tekniselle toteuttajalle. Pyrimme korjaamaan niin tekniset kuin myös sisällölliset puutteet mahdollisimman pian.

Havaittavat puutteet

 • Evästelaatikon paikka hierarkiassa on puutteellinen (WCAG 1.3.1, 1.3.2).
 • Puutteita on havaittu tekstin ja tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhteessa (WCAG 1.4.3) kuin myös ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasteissa (WCAG 1.4.11).
 • Puutteita on havaittu kuvituskuvien, logojen ja infograafien tekstivastineiden käytössä (WCAG 1.1.1).
 • Puutteita on havaittu sivujen ohjelmallisessa merkitsemisessä: Otsikoiden ja otsikkotasojen merkitsemisessä ja aktiivisen sivun merkitsemisessä on puutteita (koskee Saaristopolitiikka.fi -sivustoa) (WCAG 1.3.1).
 • Puutteita on havaittu elementtien nimilapuissa, suodattimien nimeämisessä ja lisäsuodattimien järjestyksessä (WCAG 1.1.1, 1.3.2).
 • Merkintäpuutteita on havaittu uutiskorteissa ja osassa korteista on skaalausongelmia (WCAG 1.3.1, 1.4.4), myöskään uutiskorttinostot eivät toimi optimaalisesti ruudunluku-ohjelmalla (WCAG 1.3.2).
 • Puutteita on havaittu palvelun lomakekentissä (WCAG 1.3.1, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.11) myös virheilmoitukset lomakkeissa voivat jäädä ruudunlukijalta huomaamatta (WCAG 1.3.2).
 • Useita puutteita on havaittu digipalvelun Tapahtumat-osiossa (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3).
 • Useita puutteita on havaittu digipalvelun valikossa. Valikoiden yksinkertaistamisessa on parannettavaa (WCAG 1.3.1) ja hampurilaisvalikon näppäimistökäytössä on havaittu puutteita (WCAG 1.4.13). Saaristopolitiikka.fi –sivustolla pudotusvalikkoa ei voi sulkea Esc-painikkeella (WCAG 1.4.13).

Hallittavuuteen liittyvät puutteet

 • Puutteita on havaittu hyppylinkeissä ja sivujen ohjelmallisessa merkitsemisessä (WCAG 2.4.1).
 • Puutteita on havaittu elementtien näppäinkohdistuksessa (WCAG 2.4.7).
 • Puutteita on havaittu uutiskorttinostossa, nämä eivät toimi optimaalisesti ruudunlukija-ohjelmalla (WCAG 2.1.1, 2.4.3).
 • Evästelaatikon paikka hierarkiassa on puutteellinen ruudunlukijakäyttäjälle (WCAG 2.4.3).
 • Uutiskirjeen tilaaminen -lomakekentän nimilappu ei ole kuvaava (WCAG 2.1.1).
 • Twitter-korttien selaaminen ruudunlukijalla ei onnistu, myöskään linkit leipätekstin joukossa eivät erotu visuaalisesti (WCAG 2.4.3).
 • Useita puutteita on havaittu digipalvelun Tapahtumat-osiossa (WCAG 2.4.1, 2.1.1, 2.4.3).
 • Puutteita on havaittu lomakekentissä (WCAG 2.4.7).
 • Useita puutteita on linkkien selkeydessä, merkitsemisessä ja ulkoasussa. Kielivalikon toteutus ei ole saavutettava (WCAG 2.4.4).
 • Puutteita on havaittu haitarielementeissä: painikkeiden teksteissä, otsikkotasoissa ja aria-expanded-attribuuteissa (WCAG 2.4.6).
 • Murupolusta puuttuu aria-label-attribuutti (WCAG 2.4.6).
 • Puutteita on havaittu hampurilaisvalikon näppäimistökäytössä (WCAG 2.4.3).
 • Hakutoiminto ei löydä kaikkia sivuja (WCAG 2.4.5)
 • Sivunavigaatio ei ole saavutettava (WCAG 2.1.1).

Ymmärrettävyyteen liittyvät puutteet

 • Uutiskirjeen tilaus -lomakekentän nimilappu ei ole kuvaava (WCAG 3.3.2).
 • Virheilmoitukset lomakkeissa voivat jäädä ruudunlukijalta huomaamatta (WCAG 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3).
 • Kielivalikon toteutus voidaan toteuttaa saavutettavammin (WCAG 3.1.2).
 • Murupolusta puuttuu aria-label-attribuutti, joka kuvaisi elementin tarkoituksen (WCAG 3.3.2).

Toimintavarmuuteen liittyvät puutteet

 • Sivujen ohjelmallisessa merkitsemisessä on puutteita (WCAG 4.1.2).
 • Riittämätön nimeäminen suodattimille ruudunlukijalla. (WCAG 4.1.2).
 • Haitarielementeissä on painikkeiden teksteihin, otsikkotasoihin ja aria-expanded-attribuutteihin liittyviä puutteita (4.1.2).
 • Sivunavigaation käyttö näppäimistöllä tai ruudunlukijalla ei onnistu (WCAG 4.1.2).

Palaute ja yhteystiedot:

Teemme parhaamme saavutettavuuteen liittyvien puutteiden korjaamiseksi.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin sähköpostiosoitteeseen maaseutupolitiikka@gov.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille sähköpostitse. Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000