Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Kansallisesti tärkeät kysymykset, jotka vaikuttavat maaseutujen arkeen ja elämään, yritystoimintaan ja ympäristöön nostetaan Maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) pöydälle.

MANE valtioneuvoston tukena

Kansallista maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvosto asettama Maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE). MANE on asetettu toimikaudelle 1.5.2016-31.12.2020. MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin kansallisiin kysymyksiin. 

Kokoonpano

MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 35 jäsentä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta paikallisesta tasosta kansalliseen. Edustettuna ovat hallinto, elinkeinotoiminta, kansalaistoiminta, neuvontajärjestöt sekä tutkimus.

MANEa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Varapuheenjohtajana toimii aluepolitiikasta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä.

MANE kokoontuu neljä-kuusi kertaa vuodessa. 

Tehtävät

MANEn ensimmäisenä tehtävänä on tukea päättäjiä poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä.

MANE:n tehtäviä ovat:

 1. Päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna.
 2. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttaminen ja seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä.
 3. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperustaista politiikkaa.
 4. Teemakohtainen kehittämistyö erikseen määritellyissä asiakokonaisuuksissa.
 5. Maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja käyttöön oton edistäminen ja seuranta.
 6. Maaseutututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen muun muassa valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla.
 7. Maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja kokemustenvaihdon edistäminen.
 8. Vaikuttaminen eri hallinnonaloilla vireillä oleviin maaseutupoliittisesti merkittäviin hankkeisiin.
 9. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten parantaminen yhdessä kaupunki- ja saaristopolitiikan toimijoiden kanssa.
 10. Kansallisen ja EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen osallistuminen.

MANEn alaisuudessa toimiva sihteeristö ja maaseutupolitiikan verkostot toimivat MANEn valmistelevina tahoina. 

MANE jäsenorganisaatiot 2014-2020

  • Liikenne- ja viestintäministeriö
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Oikeusministeriö
  • Opetus- ja kulttuuriminiteriö
  • Sisäministeriö
  • Työ- ja elinkeinoministeriö
  • Valtiovarainministeriö
  • Ympäristöministeriö
  • Aluehallintovirastot
  • ELY-keskukset
  • Maakuntien liitot
  • Kuntaliitto
  • Kirkkohallitus
  • Leader-ryhmät
  • (Metsäneuvosto asiantuntijajäsen)
  • Maaseudun Sivistysliitto
  • Suomen Kylät ry
  • Suomen luonnonsuojeluliitto
  • Suomen Metsästäjäliitto
  • Suomen 4H-liitto
  • Marttaliitto
  • ProAgria Keskusten Liitto ry
  • Metsäkeskus
  • MTK ry
  • SLC
  • Suomen Yrittäjät ry
  • Folktinget
  • Agronomiliitto
  • STTK ry
  • SAK
  • SANK
  • Suomen yliopistot, UNIFI ry
  • ARENE ry
  • Sitra

Lisätietoa MANEn toiminnasta antavat

 • Åström, Christell

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)29 516 2030
 • Husberg, Antonia

  Maaseutuylitarkastaja, Maaseutupolitiikan neuvoston hanke- ja viestintävastaava, Maaseutuparlamentti -tapahtuman tuottaja

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman tuottajana.

Pysy ajan tasalla. Lue tuoreimmat uutiset.