Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Kansallisesti tärkeät kysymykset, jotka vaikuttavat maaseutujen arkeen ja elämään, yritystoimintaan ja ympäristöön nostetaan maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) pöydälle.

MANE valtioneuvoston tukena

Kansallista maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvosto asettama maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE). MANE on asetettu toimikaudelle 1.3.2021-31.12.2025. 

MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin kansallisiin kysymyksiin.

Asettamispäätös ml. kokoonpano.

MANE (tunnus MMM024:00/2021) valtioneuvoston Hankeikkunassa (mmm.fi).

Kokoonpano

MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 34 jäsentä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta paikallisesta tasosta kansalliseen. Edustettuna ovat hallinto, elinkeinotoiminta, kansalaistoiminta, neuvontajärjestöt sekä tutkimus.

MANEa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Varapuheenjohtajana toimii aluepolitiikasta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä.

MANE kokoontuu vuodessa noin neljä kertaa. 

Tehtävät

MANEn ensimmäisenä tehtävänä on tukea päättäjiä poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä.

MANE:n tehtäviä ovat:

 • Päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä kansallisissa maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna. 
 • Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 toteuttaminen ja siihen liittyvä kehittämistyö erikseen määritellyissä teemoissa sekä toteutuksen seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä.
 • Vaikuttaminen eri hallinnonaloilla vireillä ja käynnissä oleviin maaseutupoliittisesti merkittäviin hankkeisiin. 
 • Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden, toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen tukemaan ja toteuttamaan paikkaperustaista politiikkaa ja kehittämistä. 
 • Maaseutututkimuksen ja -tiedon lisääminen muun muassa valtakunnallisella maaseudun tutkimus- ja kehittämishankerahoituksella sekä maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen tiedon- ja kokemustenvaihdon edistämisellä.
 • Osallistuminen kansallisen aluekehittämisen sekä EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten parantaminen yhdessä kaupunki- ja saaristopolitiikan toimijoiden kanssa.

  MANEn alaisuudessa toimiva sihteeristö ja maaseutupolitiikan verkostot toimivat MANEn valmistelevina tahoina. 

  MANE jäsenorganisaatiot 2021-2025

   • Liikenne- ja viestintäministeriö
   • Maa- ja metsätalousministeriö
   • Opetus- ja kulttuuriministeriö
   • Sisäministeriö
   • Sosiaali- ja terveysministeriö
   • Työ- ja elinkeinoministeriö
   • Valtiovarainministeriö
   • Ympäristöministeriö
   • Aluehallintovirastot
   • ELY-keskukset
   • Maakuntien liitot
   • Kuntaliitto
   • Kirkkohallitus
   • Leader-ryhmät
   • Maaseudun Sivistysliitto
   • Suomen Kylät ry
   • Suomen luonnonsuojeluliitto
   • Suomen Metsästäjäliitto
   • Suomen 4H-liitto
   • Marttaliitto
   • ProAgria Keskusten Liitto ry
   • Suomen metsäkeskus
   • Allianssi ry
   • Akava ry
   • MTK ry
   • SLC rf
   • Suomen Yrittäjät ry
   • Svenska Finlands Folkting
   • STTK ry
   • SAK ry
   • SANK
   • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
   • Sitra
   • Soste ry

  Lisätietoa MANEn toiminnasta antavat

  • Husberg, Antonia

   Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

   Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
   Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

   Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.

  Pysy ajan tasalla. Lue tuoreimmat uutiset.