Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Kansallisesti tärkeät kysymykset, jotka vaikuttavat maaseutujen arkeen ja elämään, yritystoimintaan ja ympäristöön nostetaan maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) pöydälle.

MANE valtioneuvoston tukena

Kansallista maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvosto asettama maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE). MANE on asetettu toimikaudelle 1.3.2021-31.12.2025. 

MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin kansallisiin kysymyksiin.

MANEn asettamispäätös (pdf).

MANE (tunnus MMM024:00/2021) valtioneuvoston Hankeikkunassa (mmm.fi).

Kokoonpano

MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 34 jäsentä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta paikallisesta tasosta kansalliseen. Edustettuna ovat hallinto, elinkeinotoiminta, kansalaistoiminta, neuvontajärjestöt sekä tutkimus.

MANEa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Varapuheenjohtajana toimii työministeri Arto Satonen.

MANE kokoontuu vuodessa noin neljä kertaa. 

MANE puheenjohtajan määrää valtioneuvosto (1507/2015 § 5a) ja jäsenmuutoksista päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Jäsenet ja varajäsenet (ajantasainen)

sisäministeriö
varajäsenenä neuvotteleva virkamies Maarit Nikander

finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, valtiovarainministeriö
varajäsenenä lainsäädäntöneuvos Jyri Inha

kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö varajäsenenä opetusneuvos Jukka Lehtinen

maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö
varajäsenenä osastopäällikkö Minna-Mari Kaila

erityisasiantuntija Maria Torttila, liikenne- ja viestintäministeriö
varajäsenenä erityisasiantuntija Satu Kaskinen

teollisuusneuvos Tapani Mattila, työ- ja elinkeinoministeriö
varajäsenenä neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen

erityisasiantuntija Mikko Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö
varajäsenenä erityisasiantuntija Carolina Sierimo

ylijohtaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö
varajäsenenä erityisasiantuntija Johanna Helkimo

Aluehallintovirastot
varajäsenenä ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto

ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
varajäsenenä ylijohtaja Petri Knaapinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

pääsihteeri Elina Auri, Saaristoasiain neuvottelukunta
varajäsenenä -

kirkkoneuvos Petri Määttä, Kirkkohallitus
varajäsenenä erikoismaatalousyrittäjä Mia Aitokari

toiminnanjohtaja Timo Kaunisto, Akava ry / Agronomiliitto
varajäsenenä neuvottelupäällikkö Jukka Sippola

toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenaho, Leader- toimintaryhmät,
varajäsenenä toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto

maakuntajohtaja Satu Sikanen, Maakuntien liitot
varajäsenenä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
varajäsenenä johtaja Simo Tiainen

toiminnanjohtaja Paula Yliselä, Maaseudun sivistysliitto
varajäsenenä maanviljelijä Matti Rehula

pääsihteeri Marianne Heikkilä, Marttaliitto
varajäsen -

toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, Proagria Keskusten Liitto
varajäsenenä johtaja Ritva-Liisa Nisula

varapääsihteeri Anne Knaapi, Soste ry
varajäsenenä varatoimitusjohtaja Anssi Kemppi

toiminnanjohtaja Anne Laitinen, STTK ry
varajäsenenä työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki

alue- ja järjestöasiantuntija Timo Haverinen,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
varajäsenenä alue- ja järjestöasiantuntija Carolyn Tourunen

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
varajäsenenä asiantuntija Tuuli Hietaniemi

johtaja Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto
varajäsenenä erityisasiantuntija Taina Väre (Iira Ainiala)

Suomen kylät ry
varajäsenenä toiminnanjohtaja Jani Hanhijärvi, Pirkan Kylät ry

puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, Suomen luonnonsuojeluliitto
varajäsenenä toiminnanjohtaja Tapani Veistola

ohjelmapäällikkö Markku Granander, Suomen metsäkeskus
varajäsenenä aluekehityksen johtava asiantuntija Jyrki Haataja

Oulun piirin puheenjohtaja Mikko Äijälä, Suomen metsästäjäliitto
varajäsenenä päätoimittaja Tiina Eklund

hallintotieteiden maisteri Aleksi Koivisto, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
varajäsen -

johtaja, professori Sami Kurki, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry
varajäsenenä professori Tiina Silvasti

johtaja Harri Jaskari, Suomen Yrittäjät
varajäsenenä omistajavaihdospäällikkö, Anneli Komi

kehityspäällikkö Sampo Juhajoki, Suomen 4H liitto
varajäsenenä aluejohtaja Anni Hirvonen

asiamies Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
varajäsenenä toiminnanjohtaja Jonas Laxåback

pääsihteeri Christina Gestrin, Svenska Finlands folkting
varajäsenenä asiantuntija Ann-Sofi Backgren

MANE jäsenorganisaatiot 2021-2025

  • Liikenne- ja viestintäministeriö
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Sisäministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Työ- ja elinkeinoministeriö
  • Valtiovarainministeriö
  • Ympäristöministeriö
  • Aluehallintovirastot
  • ELY-keskukset
  • Maakuntien liitot
  • Kuntaliitto
  • Kirkkohallitus
  • Leader-ryhmät
  • Maaseudun Sivistysliitto
  • Suomen Kylät ry
  • Suomen luonnonsuojeluliitto
  • Suomen Metsästäjäliitto
  • Suomen 4H-liitto
  • Marttaliitto
  • ProAgria Keskusten Liitto ry
  • Suomen metsäkeskus
  • Allianssi ry
  • Akava ry
  • MTK ry
  • SLC rf
  • Suomen Yrittäjät ry
  • Svenska Finlands Folkting
  • STTK ry
  • SAK ry
  • SANK
  • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
  • Sitra
  • Soste ry

Tehtävät

MANEn ensimmäisenä tehtävänä on tukea päättäjiä poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä.

MANE:n tehtäviä ovat:

 • Päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä kansallisissa maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna.
 • Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 toteuttaminen ja siihen liittyvä kehittämistyö erikseen määritellyissä teemoissa sekä toteutuksen seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä.
 • Vaikuttaminen eri hallinnonaloilla vireillä ja käynnissä oleviin maaseutupoliittisesti merkittäviin hankkeisiin.
 • Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden, toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen tukemaan ja toteuttamaan paikkaperustaista politiikkaa ja kehittämistä.
 • Maaseutututkimuksen ja -tiedon lisääminen muun muassa valtakunnallisella maaseudun tutkimus- ja kehittämishankerahoituksella sekä maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen tiedon- ja kokemustenvaihdon edistämisellä.
 • Osallistuminen kansallisen aluekehittämisen sekä EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten parantaminen yhdessä kaupunki- ja saaristopolitiikan toimijoiden kanssa.

  MANEn alaisuudessa toimiva sihteeristö ja maaseutupolitiikan verkostot toimivat MANEn valmistelevina tahoina.

  Lisätietoa MANEn toiminnasta antavat

  • Husberg, Antonia

   Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

   Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
   Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

   Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.

  Pysy ajan tasalla. Lue tuoreimmat uutiset.