Työryhmät

Maaseutupolitiikan neuvosto ja sihteeristö asettavat tarvittaessa työryhmiä. Työryhmät asetetaan maaseutupolitiikan neuvoston toimikauden ajaksi.

 Katso alta listaus vuosiksi 2021-2025 asetetuista työryhmistä.

 • Työryhmän tavoitteena ja tehtävänä on:

  1) Vahvistaa yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen periaatteisiin nojaavia toimintatapoja kaikilla alueilla ja eri tasoilla (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen)

  • Kerätä ja välittää paikallisen kehittämisen toimintatavoista hyviä kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä
  • Edistää resurssien lisäämistä ja tukea paikalliseen kehittämiseen myös kaupunkialueilla.
  • Edistää paikallista kehittämistä tukevien rakennerahastohankkeiden syntymistä ja niistä hyvien esimerkkien välittämistä, niin maaseuduilla kuin kaupungeissa.
  • Tuoda neljännen sektorin ja perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmin järjestäytyneen kansalaistoiminnan näkökulmaa paikallisen kehittämisen rahoitusvälineiden ja hallinnon kehittämiseen.
  • Tuoda paikallisen kehittämisen toimintatapoihin sote-uudistuksen myötä muuttuvaa kuntanäkökulmaa.

  2) Lisätä eri alueilla toimivien paikalliskehittäjien sekä maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikan toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

  • Kerätä ja välittää tietoa paikallisesta toiminnasta eri teemoissa eri alueilla, esim. ilmastotyö, lähiruoka, nuoret, maahanmuuttajat, uudet asukkaat.
  • Lisätä maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikan kansallisen tason toimijoiden osaamista erilaisista paikallisen kehittämisen toimintatavoista ja siitä, miten ne linkittyvät kansallisen politiikan tavoitteisiin ja toimiin.

  Työryhmän puheenjohtajana maaseutupolitiikan puolelta toimii maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri (vt. pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Antonia Husberg), MMM / Maaseutupolitiikan neuvosto.

 • Maaseutupolitiikan viestinnän yhteistyöryhmän tavoitteena ja tehtävänä on:

  • lisätä yhteiskunnallisten maaseutuasioiden viestinnän vaikuttavuutta
  • lisätä monimuotoisen maaseudun tunnistamista ja tunnettuutta
  • parantaa tiedonvälitystä maaseutututkimuksesta ja maaseutupoliittisista kysymyksistä
  • lisätä rakentavaa maaseutukeskustelua
  • parantaa tiedonvälitystä ajankohtaisista kansallisista maaseutupoliittisista kysymyksistä

  Yhteistyöryhmän kokoonpano koostuu maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) jäsenorganisaatioiden viestijöistä.

 • Maaseutupolitiikan kv-työryhmän tavoitteena ja tehtävänä on:

  • käsitellä ajankohtaisia maaseutupoliittisia kysymyksiä, joilla on kansainvälinen ulottuvuus ja jotka kytkeytyvät kansainvälisiin verkostoihin ja toimijoihin (esim. OECD, ENRD, Pohjoismainen yhteistyö ja Nordregio, ERP)
  • lisätä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kansainvälisissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä
  • käydä avointa ja rakentavaa, maaseutupolitiikan kansainvälistä työtä kehittävää, keskustelua

  Työryhmän puheenjohtajana toimii maaseutupolitiikan neuvoston vt. pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Antonia Husberg, MMM.