Työryhmät

Maaseutupolitiikan neuvosto ja sihteeristö asettavat tarvittaessa työryhmiä. Työryhmät asetetaan maaseutupolitiikan neuvoston toimikauden ajaksi.