Tutkimus ja kehittäminen

Sukupolvia.
Maaseutupolitiikan hankehaun kautta rahoitetaan yhteiskunnallista maaseutututkimusta ja -kehittämistä

Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) käytettävissä olevat maaseutupolitiikan valtakunnalliset kehittämisvarat julkistetaan haettavaksi vuosittain, verkostohankkeita lukuun ottamatta.

Rahoituslähteet ovat valtion talousarvion maaseudun kehittämisen määräraha (mom. 30.10.63) sekä Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera/valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet). Maa- ja metsätalousministeriö toimii hankehaun viranomaisena ja tekee rahoituspäätökset MANEn asettaman hankeryhmän esitysten perusteella.

Määrärahoilla rahoitetaan vain valtakunnallisia hankkeita, jotka ovat perustellusti maaseutupoliittisesti merkittäviä. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista sekä MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta.

Pääsääntöisesti ministeriön rahoitusosuus voi olla korkeintaan 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla. Rahoitusta säätelee lisäksi

 • valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012), jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen maksamisesta.
 • Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001)
 • hallintolaki (434/2003) sekä
 • EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01).

Hakuilmoitukset julkistetaan vuosittain syys-lokakuussa, maa- ja metsätalousministeriön hakuilmoitukset -sivulla sekä Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla.

Lisätietoa maaseutupolitiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta antaa

 • Antonia
  Husberg, Antonia

  Maaseutuylitarkastaja, Maaseutupolitiikan neuvoston hanke- ja viestintävastaava, Maaseutuparlamentti -tapahtuman tuottaja

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman tuottajana.