Tutkimus ja kehittäminen

Maaseutupolitiikan hankehaun kautta rahoitetaan yhteiskunnallista maaseutututkimusta ja -kehittämistä.

Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) käytettävissä olevat maaseutupolitiikan valtakunnalliset kehittämisvarat julkistetaan haettavaksi vuosittain, verkostohankkeita lukuun ottamatta.

Rahoituslähteet ovat valtion talousarvion maaseudun kehittämisen määräraha (mom. 30.10.63) sekä Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera/valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet). Maa- ja metsätalousministeriö toimii hankehaun viranomaisena ja tekee rahoituspäätökset MANEn asettaman hankeryhmän esitysten perusteella.

Määrärahoilla rahoitetaan vain valtakunnallisia hankkeita, jotka ovat perustellusti maaseutupoliittisesti merkittäviä. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 toteuttamista sekä MANEn kuuden tehtävän toteuttamista. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta.

Pääsääntöisesti ministeriön rahoitusosuus voi olla korkeintaan 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla. Rahoitusta säätelee lisäksi

 • valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012), jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen maksamisesta.
 • Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001)
 • hallintolaki (434/2003) sekä
 • EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01).

Hakuilmoitukset julkistetaan vuosittain syys-lokakuussa. Siirry hakuilmoituksiin.

Lisätietoa maaseutupolitiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta antaa

 • Husberg, Antonia

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.

Lisää tietoa hankehauista ja rahoitetuista hankkeista