Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA)

Maisema Jokipiin pellavan läheisyydessä.
Päätökset vaikuttavat eri alueilla eri tavalla. Tunnistetaan maaseutuvaikutukset ajoissa.

Maaseudun näkyväksi tekeminen päätöksenteossa

Alueilla on erilaisia toimintaympäristöjä. Niiden haasteet ja tarpeet sekä voimavarat ja mahdollisuudet eroavat paljon toisistaan. Tämän vuoksi myös hallinnonalojen päätökset vaikuttavat alueisiin eri tavalla. Siksi on tärkeää, että päätösten vaikutukset tunnistetaan hyvissä ajoin ennen kuin päätökset on lyöty lukkoon.

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2014–2020 esitetään, että maaseutuvaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti osaksi päätöksenteon valmistelua ja toteuttamista siten, että maaseudun erityispiirteet ja päätösten vaikutukset maaseutuun otetaan aidosti huomioon.

Maaseutuvaikutuksen arviointi on päätöstentekijöiden ja päätösten valmistelijoiden avuksi yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kehitetty työkalu. Sen avulla maaseutunäkökulmaa voidaan paremmin sisällyttää päätöksenteon prosessiin onnistuneiden päätösten tueksi.

Maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittämistyötä on rahoitettu maaseutupolitiikan valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista. 

Maaseutuvaikutusten arviointi antaa kunnille, maakunnille, ministeriöille ja muille maaseudun toimintaympäristöön ja sen edellytyksiin vaikuttaville toimijoille työkaluja

 1. tunnistaa päätösten vaikutuksia erityisesti harvaan asutun maaseudun ihmisille, yrityksille ja yhteisöille
 2. ennaltaehkäistä negatiivisia vaikutuksia sekä
 3. vahvistaa positiivisia vaikutuksia.

Lisää tietoa Kuntaliitossa tehdystä ja maaseutupolitiikan rahoittamasta kehittämistyöstä löydät Kuntaliiton sivuilta "Maaseutuvaikutusten arviointi päätöksenteon tukena".

Vuosina 2019-2021 MVA:ta tutkitaan Maaseutupolitiikan neuvoston ja maa- ja metsätalousminiteriön rahoittamassa hankkeessa Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa (ulkoinen linkki). Hanketta toteuttaa Vaasan yliopisto yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. 

Materiaalia

Lisätietoa maaseutuvaikutusten arvioinnista antavat

 • Åström, Christell

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)29 516 2030
 • Väre, Taina

  Erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, Alueet ja yhdyskunnat, Alueet ja elinkeinot ja Elinvoimainen toimintaympäristö -verkosto (INFRA)

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
 • Husberg, Antonia

  Maaseutuylitarkastaja, Maaseutupolitiikan neuvoston hanke- ja viestintävastaava, Maaseutuparlamentti -tapahtuman tuottaja

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman tuottajana.