Maaseutubarometri

Maaseutubarometri selvittää, miten suomalaiset ymmärtävät maaseudun olemuksen. Kysymys on monitahoinen ja sitä lähestytään useasta eri näkökulmasta.

Maaseutubarometri valottaa suomalaisten näkemyksiä maaseudusta

Maaseutubarometrin tarkoituksena on valottaa Suomen kansalaisten, julkisen sektorin päättäjien, yrityspäättäjien, median ja maaseutuasiantuntijoiden maaseutukäsitystä. Se sisältää muun muassa seuraavia teemoja: hyvän elämän elementit, mielikuvat maaseudusta, aluetyyppi-identiteetti, yrittäjyys ja elinkeinot, maaseudun kehittäminen ja maaseudun tulevaisuus. Maaseutubarometri antaa tilastollisesti edustavan otoksen Suomen kansan näkemyksistä maaseudun olemuksesta.

Maaseutubarometri-tutkimus (2013, 2020, 2023) on jatkoa Sitran Maamerkit-ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteuttamalle Maamerkit-barometrille, joista voi lukea lisää Sitran sivuilta ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n / työ- ja elinkeinoministeriön tilaamalle Maaseutubarometri 2014-tutkimukselle. 

Viides Maaseutubarometri (2023) on maaseutupolitiikan neuvoston / maa- ja metsätalousministeriön tilaama tutkimus, jonka on laatinut ja tulkinnut Luonnonvarakeskus. Vastaukset on kerännyt Taloustutkimus Oy. 

Maaseutubarometri 2023 (5. tutkimus)

Viidennen Maaseutubarometrin 1. osan tulokset julkistettiin 13.3. Katso julkistamisitilaisuuden tallenne täältä (Maaseutuparlamentin Youtbe kanava)

Maaseutubarometri 2020

Maaseutubarometrin 2020 -kysely toteutettiin ennen koronapandemiaa. Tämä on hyvä huomioida tuloksia luettaessa. Tutkimus toteutettiin ensimmäisät kertaa myös ruotsinkielisenä. Myös nuoret kaupunkilaiset nostettiin ensimmäistä kertaa erityiseksi kohderyhmäksi tutkimuksessa. 

Maaseutubarometrin 2020 tutkimustulokset julkaistaan kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa nostetaan esiin kansalaisten mielikuvia maaseudusta, aluetyyppi-identiteetti ja sen ajallinen kehitys sekä monipaikkaisuuden merkitys. Toisessa osassa keskitytään suomalaisten näkemyksiin yrittäjyydestä ja elinkeinoista maaseudulla. Kolmannessa osassa tuodaan esille ympäristölliset kysymykset.

Tustu ja hyödynnä Maaseutubarometrin 2020 tuloksia alta:  

Maaseutubarometri 2020 tutkimusraportin osa 1 tulokset: mielikuvat maaseudusta, aluetyyppi-identiteetti ja monipaikkaisuus (pdf).

Maaseutubarometri 2020 tutkimusraportin osa 2 tulokset: yrittäjyys ja elinkeinot maaseudulla (pdf)

Maaseutubarometrin 2020 tutkimusraportin osa 3 tulokset: ilmastonmuutos ja ympäristö (pdf)

Maaseutubarometri 2014

Maaseutu 2014 -barometri julkistettiin tammikuussa 2014. Sen laati Taloustutkimus Oy maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n / työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. 

Maaseutubarometri 2014 on luettavussa tulostettavassa pdf-muodossa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. 

Maseutu 2014 -barometrin tuloksia on avattu myös laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutustu tarkemmin seuraaviin artikkeleihin:

Maaseutubarometrit 2009 ja 2011

Sitran Maamerkit-ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteutetut Maamerkit-barometrit ovat luettavissa Sitran sivuilta.

Maaseutubarometri uutisia