Aluetaloudelliset vaikutukset

Tietoa suomalaisesta aluetaloudellisten vaikutusten arviointityöstä on koottu TUUMA-verkostossa. Koontien avulla voidaan havaita aiheet, joissa on tarvetta toimenpiteille, asioiden esiin nostamiselle ja toimijoiden väliselle keskustelulle. Samalla voidaan tunnistaa uusia työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Aineiston löytyvät Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ylläpitämältä www.helsinki.fi/aluetalousvaikutukset-tuuma.

1. Aluetalouden tietokortit

Tietokortteihin on koostettu aiemmin toteutettujen selvitysten keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset. Tietokorteissa käsitellyissä selvityksissä on pohdittu maaseuduille tärkeitä aiheita tuoden esiin uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia.

2. Julkaisuluettelo

Suomessa toteutetut aluetalousvaikutusten arvioinnit ovat kootusti saatavilla julkaisuluettelosta. Julkaisuluettelo sisältää teemojen ja alueiden perusteella suodatettavissa olevat julkaisutiedot sekä johdattaa alkuperäisten julkaisujen äärelle.

3. Kysely tietotarpeista

Maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja hyvinvointialueiden edustajiltä sekä kuntapäättäjiltä on kysytty tietotarpeita liittyen eri toimintojen ja muutosten aluetaloudellisiin vaikutuksiin.

4. Aluetaloustutkijoiden verkosto

Aluetalousverkosto perustettiin keväällä 2023 ja sen tavoitteena on muun muassa välittää tietoa sekä auttaa tarttumaan teemoihin, joiden tutkimusta on tarpeen lisätä päätöksenteon tueksi.

Lisätiedot