Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma

Ilmakuva maaseudun maisemasta.
Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 2021–2027 on kansallisen maaseutupolitiikan toimintaohjelma. Sitä toteutetaan maaseutupolitiikan neuvoston johdolla sekä laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa monimuotoinen maaseutu nähdään kansallisena menestystekijänä. Maaseutu tarjoaa alustan, resursseja ja ratkaisuja hyvälle elämälle, innovatiivisuudelle, yrittäjyydelle ja kestävälle yhteiskunnalle. Ohjelmassa korostetaan, että maaseudulla on tarjota ratkaisuja kestävyyskriisiin. Maaseutupoliittisena tavoitteena on, että Suomea kehitetään kokonaisuutena vahvistaen paikallislähtöisiä mahdollisuuksia.

Ohjelman strategisina kiintopisteinä ovat keskinäisriippuvuus, ympäristöoikeudenmukaisuus ja uusi tietotalous, jotka läpileikkaavat ohjelman teemoja.

Kokonaisohjelman viisi teemaa ovat:

  • Luonnonvarojen kestävästä käytöstä enemmän lisäarvoa
  • Maaseudun toimijat osana kestävän siirtymän ratkaisua -
  • Kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen
  • Sujuvan arjen varmistaminen
  • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Ohjelmassa on kaikkiaan 73 teemoihin liittyvää konkreettista toimenpidettä.

Kokonaisohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan kahden vuoden välein.

Ajassa uudistuva maaseutu - Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2021-2027 on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

Kokonaisohjelman väliarviointimuistio 01.11.2023.

Kokonaisohjelman seurantatyökaluna käytetään Viima-taulua. Teetkö työtä, joka liittyy kokonaisohjelman toimenpiteiden edistämiseen? Kerro siitä meille Viima-taululla! Tarkemmat ohjeet löydät kirjautumisen jälkeen avautuvasta infokortista. Kirjautumiseen voit käyttää Office 365 -, Google-, Facebook-, LinkedIn- tai Viima-tiliä. 

Kirjaudu maaseutupolitiikan Viima-taululle (app.viima.com)

Maaseutupolitiikkaa tekevät ja toteuttavat niin julkisen, yksityisen kuin kansalaisyhteiskunnan toimijat – kaikki, jotka tekevät päätöksiä ja toimia, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin elää, asua, yrittää ja toimia eri maaseutualueilla.

Maaseutupolitiikka on osa kansallisen aluekehittämisen kokonaisuutta, johon kuuluvat maaseutupolitiikan lisäksi kaupunkipolitiikka ja saaristopolitiikka.

Organisoitua maaseutupolitiikkaa on toteutettu Suomessa jo 33 vuotta!