Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma

Ilmakuva maaseudun maisemasta.
Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on Maaseutupolitiikan neuvoston toimintaohjelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline.

Maaseutupolitiikan kokonaisohjelman luonnos vuosille 2021-2027 on parhaillaan kommenteilla 22.3. asti. Voit siirtyä uutiseen tästä linkistä.

Maaseutu on erottamaton osa kansallista menestystä

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2014-2020 maaseutu nähdään erottamattomana osana kansallista menestystä ja yhteiskuntaa. Ohjelmatyössä tunnistetun vision mukaan maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustava hyvä elämisen ympäristö. Myös kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamista painotetaan.

Maaseutupolitiikan neuvoston edeltäjä, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR, hyväksyi 14.2.2014 maaseutupoliittisen kokonaisohjelman vuosille 2014−2020. Paikkaperustaisuus toimii kokonaisohjelman strategisena ohjenuorana. 

Paikkaperustaisuudessa painotetaan paikallisia voimavaroja, toimintaympäristöä, haasteita ja mahdollisuuksia.

Maaseutupolitiikan toimeenpanossa politiikka-, kehittäjä-, tutkija- ja viranomaistoimijoiden, yrittäjien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä tiivistetään. Verkostomaista toimintatapaa edistetään. Keskeisiä toimijoita tässä ovat Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö, Maaseutupolitiikan verkostot sekä valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Verkostot edistävät kokonaisohjelman toimenpiteitä oman teeman puitteissa.

Kokonaisohjelman viisi teemaa

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa on viisi teemakokonaisuutta:

  1. Osallisuus ja lähidemokratia
  2. Asuminen ja palvelut
  3. Infrastruktuuri ja maankäyttö
  4. Elinkeinot ja osaaminen
  5. Ekosysteemipalvelut

Lisäksi ohjelmaan sisältyy kaksi poikkileikkaavaa kokonaisuutta: harvaan asuttu maaseutu ja ruotsinkielisten alueiden erityiskysymykset. 

Maaseutupolitiikan kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia sisältyy myös kokonaisohjelmaan. 

63 konkreettista toimenpidettä

Kokonaisohjelman viiden teeman yhteyteen on laadittu konkreettisia toimenpiteitä; yhteensä 63 kappaletta.

Kuhunkin toimenpiteeseen on kirjattu keskeisimmät toimenpiteen toteuttamisesta vastuussa olevat tahot. Teemat ovat poikkihallinnollisia ja toimenpiteiden toteuttaminen vaatii toimijoiden yhteistyötä eri tasoilla.

Kokonaisohjelman toimenpiteiden edistämistä seurataan arviointien avulla. Kokonaisohjelman ensimmäinen väliarviointi toteutettiin vuonna 2016. Vuonna 2020 tehdään laajempi ohjelmakauden arviointi. 

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020 on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta (tulostettava pdf).