Julkaisuja

Tietokoneella
Maaseutupoliittisia julkaisuja vuodesta 2009.

Maaseutupolitiikan neuvosto (ennen maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR) julkaisut kuuluvat osittain maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjaan vuodesta 2016 lähtien. Vuosien 2014-2015 aikana julkaisut kuuluivat työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjaan. YTR tuotti oman julkaisusarjansa 1990-luvulta vuoteen 2013 saakka.

Vuoden 2013 jälkeen Maaseutupolitikan rahoittamien valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden loppuraportit löytyvät hankkeiden toteuttajatahojen sivuilta. Linkkejä loppuraportteihin pyritään lisäämään tälle sivulle.

Alla olevassa listauksessa on suluissa mainittu jos tiedosto on nettipohjainen PDF (PDF) tai linkki ulkoiselle sivustolle (esimerkiksi VALTO).  

Julkaisut 2021

Ajassa uudistuva maaseutu : Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2021-2027 on julkaistu ja luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistosta Valtosta.

Maaseutupolitiikan neuvoston arviointi 2016-2020

Julkaisut 2020

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla: Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 2020:1 (pdf)

Harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuus rakentuu yhdessä hyvinvointiaedistämällä: Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 2020:3 (pdf)

Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseksi alueellaan ; Vertaistukea ja vinkkejä teemasta kiinnostuneille kunnille. Rinne-Koski, K., Hakala, O., Matilainen, A., Lähdesmäki M. 2020 Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. (helda.helsinki.fi, pdf).

Landsbygden som föregångare i omställningen till hållbarhet; Landsbygdspolitiska helhetsprogrammets 2021-2027 strategi (pdf)

Maaseutu kestävyysmurroksen tuulenhalkojaksi: Maaseutupolitiikan kokonaisohjelman 2021-2027 strategia (pdf)

Maaseutubarometri 2020 tutkimusraportti osa 1: Mielikuvat, aluetyyppi-identiteetti ja monipaikkaisuus (pdf)

Polkuja nuorten yrittäjyyteen maaseudulla: Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 2020:2 (pdf)

SOIHTU-arviointitutkimuksen loppuraportti : Sisältöä, osaamista ja arvioitua tietoa kuntien elinvoimaisuuteen, hyvinvointi- ja turvallisuustyön uudistamiseen. Hakamäki, P., Kotamäki, K., Rotko, T., Ståhl, T., Lounamaa, A. 2020. THL. (julkari.fi).

Julkaisut 2019

Julkaisut 2018

Julkaisut 2017

Julkaisut 2016

Julkaisut 2015

Julkaisut 2014

Julkaisut 2013

Julkaisut 2012

Julkaisut 2011

Julkaisut 2010

Julkaisut 2009

Julkaisut ennen 2009

Listaus julkaisuista ennen vuotta 2009. (PDF)