Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma

Kolme sukupolvea kulkevat yhdessä.
Mahdollistetaan menestyvä maaseutu - maaseutupoliittinen julkilausuma 2017 on yhteinen tahdonilmaisu maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta Suomessa.

Mahdollistetaan menestyvä maaseutu

Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma sisältää suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä toimia ja tavoitteita, joita nostetaan poliittiseen keskusteluun niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Päämääränä on sisällyttää maaseutunäkökulma entistä vahvemmin poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Kaikilla toimijoilla ja organisaatioilla on tärkeä rooli julkilausuman viestin viejinä ja sen tavoitteiden edistämisessä. Maaseutupolitiikan neuvoston ollessa keskeisessä roolissa. 

Julkilausumassa painotetaan seuraavia toimenpiteitä:

 1. Erilaisten alueiden erityispiirteet sekä monipaikkaisuus tulee saada esiin mittareilla ja tilastoissa. Ainoastaan siten niiden ominaisuudet ja tarpeet saadaan näkyviksi, ja niille on mahdollista tehdä räätälöityjä ratkaisuja. 
 2. Maaseutuvaikutukset pitää selvittää ja huomioida ennakoivasti päätöksenteon valmistelussa ja toimeenpanossa,
  esimerkiksi hyödyntäen maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) -työkalua.
 3. Maaseudun aineellisia voimavaroja tulee hyödyntää kestävästi vahvistaen alueen ja paikan toimintaympäristöä
  ja kunnioittaen toimijoita.

Julkilausumassa nostetaan esiin seuraavia kokonaisuuksia: 

 • Yrittäjyydellä ja työllisyydellä menestystä koko Suomelle
 • Toimivalla infralla sujuvaa arkea ja kukoistavaa yritystoimintaa
 • Laadukkaat palvelut yhteistyötä ja digitalisaatiota hyödyntäen
 • Menestys syntyy kyvystä ja halusta oppia uutta
 • Lisää hyvinvointia vahvalla osallisuudella ja toimijuudella

Julkilausuma päivitetään vuonna 2021

Mahdollistetaan menestyvä maaseutu -julkilausuma julkistettiin Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumassa, 3.9.2017, Leppävirralla.

Julkilausumaa päivitetään ja kirjoitetaan uusiksi Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumassa Kurikan Kampuksella.

Julkilausuma on luettavissa sähköisesti palvelussa Issuu.com.