Harvaan asuttujen alueiden kehittämisstrategia

Rahtilaiva sisävesistöllä
Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia täynnä.

Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017–2020

Harvaan asutut alueet ovat Suomen biotalouden kasvun moottori. Harvaan asuttulla maaseudun alueilla syntyy viennin kasvua ja alue tuo lisää matkailua Suomeen sekä tuottaa hyvinvointia kaikille suomalaisille. Samaan aikaan alueella toimivilla yrityksillä ja myös kotitalouksilla on vaikeuksia saada rakentamisen rahoittamiseen lainaa, mikä heikentää yritysten mahdollisuutta investoida alueelle ja kehittää toimintaansa. Alueen erityisolosuhteet tulee huomioida entistä paremmin kaikissa valtakunnallisissa uudistuksissa.

Strategian tavoitteena on antaa realistinen kuva harvaan asutun maaseudun tilasta, tulevaisuudesta ja erityisolosuhteista. Tavoitteena on myös kuvata niitä toimenpiteitä, joilla harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

Politiikkatoimenpiteet vaikuttavat voimakkaimmin harvaan asutulla maaseudulla. 

Strategiaan on koottu keskeisimmät toimenpiteet, jotka tulee toteuttaa, jotta harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan hyödynnettyä. Kehittämisen lähtökohdat tulee olla alueilla tasavertaiset.

Strategia sisältää toimenpiteitä

 • uudistuvaan, innovatiiviseen ja verkottuneeseen yritystoimintaan,
 • luontoon ja raaka-ainevarojen ekologiseen hyödyntämiseen,
 • palveluihin sekä
 • infrastruktuuriin ja maankäyttöön liittyen.

Strategia toimii myös päättäjiä tukevana tietopakettina alueesta, jolla sijaitsee valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista.

Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) edistää kehittämisstrategian toimenpiteiden toteuttamista. 

Harvaan asuttujen alueiden kehittämisstrategia (pdf) luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa VALTOssa. 

Lisätietoa Harvaan asutun kehittämisstrategiasta antavat

 • Lukkari, Tarja

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija / Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Sähköpostiosoite: tarja.lukkari@kamk.fi
  Puhelinnumero: 0400 372 082

  Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.

 • Määttä, Tytti

  Puheenjohtaja, Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto / Kuhmon kaupunginjohtaja

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kuhmo.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)44 725 5220