Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto

Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia täynnä.

Harvaan asuttua maaseutua on 68 prosenttia Suomen pinta-alasta

Harvaan asuttu maaseutu (HAMA) kattaa 68 prosenttia koko maamme pinta-alasta. Alueella on runsaasti potentiaalia, joka odottaa toteuttamista. 

HAMA-alueet ovat Suomen biotalouden kasvun moottori. Alueilla syntyy viennin kasvua ja alue tuo lisää matkailua Suomeen sekä tuottaa hyvinvointia kaikille suomalaisille. Haasteita myös riittää. Esimerkiksi alueen yrityksillä ja jopa kotitalouksilla on vaikeuksia saada rakentamisen rahoittamiseen lainaa, mikä heikentää yritysten mahdollisuutta investoida alueelle ja kehittää toimintaansa.

HAMA-alueilla asuu alle kuusi prosenttia koko maan väestöstä. Väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä huolimatta alueella on osaavia aktiivisia kyläyhteisöjä ja ihmisiä. Vapaa-ajan asukkaat lisäävät alueen väestön määrää kausiluonteisesti ja siten parantavat myös palvelujen tarjontaa.

HAMA-verkosto edistää alueen erityiskysymyksiä

HAMA-verkosto toimii ainoana kokonaisvaltaisesti harvaan asuttua maaseutua tarkastelevana ja alueen erityiskysymyksiä edistävänä tahona Suomessa.

Verkoston toiminnan keskeisenä lähtökohtana on vuonna 2016 laajana verkostotyönä valmistunut Harvaan asuttu maaseutu - mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020 (HAMA-strategia). Toiminta pohjautuu keskeisesti myös maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan 2014-2020. Verkostotoiminnan tavoitteena on, että harvaan asuttu maaseutu on hyvä yrittämisen, asumisen ja vapaa-ajan vieton ympäristö. 

Vuoden 2020 tavoitteet

HAMA-verkosto edistää HAMA-strategian toteutumista, seuraa toteutumista ja päivittää strategiaa kestävän kehityksen periaatteita huomioiden. Verkosto etsii kestävän kehityksen ratkaisuja HAMA-alueelle erityisesti ekosysteemipalvelujen, ympäristön ja energian osalta yhteistyössä Maaseudun INFRA -verkoston kanssa.

Yhteystiedot

HAMA-verkoston asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä. Verkoston vetovastuu on Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:llä. Ota yhteyttä verkoston erityisasiantuntija Tarja Lukkariin tai kehittämisasiantuntija Veli-Matti Karppiseen. Yhteystiedot alla.