Satokauden juureksia näytillä.

Hyvä maaseutupolitiikka on hyväksi koko maalle. Se edellyttää maaseudun monimuotoisuuden tunnistamista päätöksenteossa.

Hyvinvoivasta maaseudusta hyötyvät kaikki

Hyvinvoivaa maaseutua tarvitaan puhtaan ruuan ja veden, uusiutuvan energian ja monipuolisten ekosysteemipalveluiden vuoksi. Niistä hyötyvät kaikki niin maaseuduilla kuin kaupungeissakin. Maaseudulla asuvilla ihmisillä ja siellä toimivilla yhteisöillä ja yrityksillä on tärkeä rooli näiden tuotantojen turvaamisessa. On yhteinen asiamme huolehtia toimintaedellytyksistä eri maaseutualueilla.

Julkinen päätöksenteko ja sen valmistelu tulee pohjautua todelliseen tietoon maaseudusta. Maaseutunäkökulmaa tulee sisällyttää päätösten valmisteluprosessiin ja maaseutu tehdä näkyväksi päätöksenteossa.

Näiltä sivuilta saat tietoa ja työkaluja parempien päätösten tueksi.

Saat tietoa ja tukea maaseutupolitiikan verkostoilta

Nykyiset viisi verkostoa toimivat vuoden 2021 tammikuun loppuun saakka.

Yleistietoa maaseutupolitiikan verkostoista.

Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto

Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun HAMA-verkosto toimii ainoana kokonaisvaltaisesti harvaan asuttua maaseutua tarkastelevana ja alueen erityiskysymyksiä edistävänä tahona Suomessa.

Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE)

Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto KAHVEE toteuttaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 osallisuus ja lähidemokratia sekä asuminen ja palvelut -toimenpidekokonaisuuksia.

Osaaminen ja työllisyys OTE-verkosto

Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE-verkosto) keskittyy työssään ratkaisujen etsimiseen ja linjausten tekemiseen liittyen osaamiseen ja kestävään talouskasvuun.

Hyödynnä tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia työssäsi

Maaseutubarometri

Maaseutubarometri selvittää suomalaisten mielikuvia maaseudusta ja sen olemuksesta.

Maaseutukatsaus

Maaseutukatsaus on ainutlaatuinen tietopaketti suomalaisista maaseuduista.

Julkaisuja

Maaseutupolitiikan julkaisuja kautta vuosien.