Satokauden juureksia näytillä.

Hyvä maaseutupolitiikka on hyväksi koko maalle. Se edellyttää maaseudun monimuotoisuuden tunnistamista päätöksenteossa.

Hyvinvoivasta maaseudusta hyötyvät kaikki

Hyvinvoivaa maaseutua tarvitaan puhtaan ruuan ja veden, uusiutuvan energian ja monipuolisten ekosysteemipalveluiden vuoksi. Niistä hyötyvät kaikki niin maaseuduilla kuin kaupungeissakin. Maaseudulla asuvilla ihmisillä ja siellä toimivilla yhteisöillä ja yrityksillä on tärkeä rooli näiden tuotantojen turvaamisessa. On yhteinen asiamme huolehtia toimintaedellytyksistä eri maaseutualueilla.

Julkinen päätöksenteko ja sen valmistelu tulee pohjautua todelliseen tietoon maaseudusta. Maaseutunäkökulmaa tulee sisällyttää päätösten valmisteluprosessiin ja maaseutu tehdä näkyväksi päätöksenteossa.

Näiltä sivuilta saat tietoa ja työkaluja parempien päätösten tueksi.

Hyödynnä tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia työssäsi

Maaseutubarometri

Maaseutubarometri selvittää suomalaisten mielikuvia maaseudusta ja sen olemuksesta.

Maaseutukatsaus

Maaseutukatsaus on ainutlaatuinen tietopaketti suomalaisista maaseuduista.

Julkaisuja

Maaseutupolitiikan julkaisuja kautta vuosien.