Maaseutupolitiikka kansainvälisillä areenoilla

MANEn apulaispääsihteeri Hanna-Mari Kuhmonen kansainvälisessä kokouksessa.
Suomi on kansainvälisesti tunnettu maaseutupolitiikan mahtimaana.

Kansainvälinen yhteistyö tuo lisäarvoa

Suomalaisen maaseutupolitiikan verkoston kytkeytyminen kansainvälisiin verkostoihin on luonteva ja lisäarvoa tuova ulottuvuus maaseudun kehittämisessä. Useimmilla maaseutupolitiikan verkostoon kuuluvilla organisaatioilla on kansainvälistä toimintaa myös maaseutupolitiikkaan liittyen. 

Kansainvälinen toiminta on pitkälti sidoksissa siihen, miten kansainvälisyydellä voidaan saada lisäarvoa organisaation toimintaan. Kyseessä voi olla hyvinkin konkreettinen tiettyyn aihealueeseen liittyvä toiminta tai laajempi maaseutupolitiikan teemoihin liittyvä yhteistyö.

Yhteistyötä tehdään monella eri tasolla

Ministeriöt toimivat vuorovaikutuksessa moniin kansainvälisiin yhteistyöelimiin (esim. EU, OECD, YK), joiden yhtenä tavoitteena on vaikuttaa maaseutupolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen. 

Euroopan unionin reuna-alueiden kehittämisen puolesta työtä tekevät muun muassa maakuntaliitot ja Leader-ryhmät, joiden kautta maaseudun erityispiirteiden huomioiminen saadaan mukaan myös kansainväliseen keskusteluun ja kehittämisrahoituksen piiriin. 

Suomen Leader-toimintatapa on saanut tunnustusta ja ollut esimerkkinä monelle maalle. Leader-toimintatapaa on viety jopa Mosambikiin ja Kiinaan saakka.

Lisätietoa kansainvälisestä yhteistyöstä antavat

 • Åström, Christell

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)29 516 2030
 • Husberg, Antonia

  Maaseutuylitarkastaja, Maaseutupolitiikan neuvoston hanke- ja viestintävastaava, Maaseutuparlamentti -tapahtuman tuottaja

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman tuottajana.

 • Rinne, Petri

  Apulaispääsihteeri, MANE / Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Suomen Kylät ry

 • Backgren, Ann-Sofi

  Erityisasiantuntija, Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET) / Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

  Sähköpostiosoite: fornamn.efternamn@slf.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)50 522 2642

  Innovaatiot ja pienyrittäjyys, maaseutumatkailu, Pohjoismainen yhteistyö ja kv-toiminta.

Lisätietoa kansainvälisestä yhteistyöstä