Työtä puuverstaassa.

Maaseutupolitiikalla vaikutetaan siihen, että maaseutunäkökulma huomioidaan päätöksenteossa.

Mitä me teemme?

Maaseutupolitiikalla edistetään maaseudun elinvoimaa ja maaseudulla asuvien ja toimivien ihmisten hyvinvointia sekä heidän toimintaedellytyksiään. Maaseutupolitiikkaan sisältyvät kaikki ne sektoripolitiikat, jotka vaikuttavat maaseutuun ja sen väestöryhmiin, elinkeinoihin ja toimijoihin; elinkeinopolitiikka, liikenne- ja viestintäpolitiikka, sosiaali- ja terveyspolitiikka, opetus- ja kulttuuripolitiikka, ympäristöpolitiikka ym.

Maaseutupolitiikan toiminta konkretisoituu valtioneuvoston asettaman maaseutupolitiikan neuvoston MANEn linjausten, sihteeristön ja maaseutupolitiikan verkostojen toiminnan sekä valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutuksen kautta. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston MANElle asettamat kuusi tehtävää sekä maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toimenpiteet.

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma ei ole rahoitusohjelma, vaan sen avulla pyritään vaikuttamaan eri sektoreiden toimintoihin siten, että maaseutu tulisi niissä paremmin huomioon otetuksi. Kokonaisohjelma on informaatio-ohjauksen väline.

Tärkeä osa työtä on tiedon kokoaminen ja viestintä. Maaseutupolitiikan työn ytimessä on verkostomainen toiminta, joka edellyttää MANEn jäsenorganisaatioiden ja muiden maaseutupolitiikn verkostoon kuuluvien toimijoiden sitoutumista ja yhteistyötä MANEn tehtävien kokonaisohjelman toimenpiteiden sekä MANEn linjausten toteuttamisessa.

Tutustu maaseutupolitiikan toimintaan alla olevilta sivuilta

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Maaseutupolitiikan neuvostossa näkyy ja kuuluu monimuotoiset maaseudut, niiden asukkaat, yhteisöt ja yritykset, luonto, metsät ja pellot.

Tutkimus ja kehittäminen

Maaseutupolitiikan hankehaun kautta rahoitetaan yhteiskunnallista maaseutututkimusta ja -kehittämistä.