Hyvän politiikan tekeminen edellyttää maaseutujen monipuolisuuden tunnistamista.

Ota maaseutupoliittiset työkalut haltuun

Näiltä sivuilta löydät tietoa ja työkaluja, joiden avulla voit paremmin sisällyttää maaseutunäkökulmaa asioiden valmisteluun, riippumatta siitä toimitko kunta-, maakunta- vai kansallisen tason päätöksenteossa. Tuloksekkaan maaseutupolitiikan toteutumisen edellytyksenä on se, että eri sektoripolitiikkojen yhdensuuntaisuutta maaseudun kehittämiseksi voidaan parantaa kaikilla toiminnan tasoilla.

Riippumatonta tutkimusta ja kehittämistä tarvitaan sekä maaseutupolitiikan sisältökysymysten käsittelyssä että paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen välineiden kehittämisessä.

Politiikkasuositukset ja työkalut perustuvat maaseutupolitiikan neuvoston valtakunnallisista kehittämisvaroista rahoitettujen selvitysten ja valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksiin.

Tietoa ja työkaluja

Miksi huippunopeat tietoliikenneyhteydet ovat elinvoimainvestointi? Siirry infograafeihin ja ota selvää.

Maaseutubarometri

Maaseutubarometri selvittää suomalaisten mielikuvia maaseudusta ja sen olemuksesta.

Maaseutukatsaus

Maaseutukatsaus on ainutlaatuinen tietopaketti suomalaisista maaseuduista.

Yhteiskunnan kuljetukset

Maaseutualueilla yhteiskunnan hankkimilla kuljetuksilla on suuri merkitys arjen sujuvuudessa sekä liikennepalveluiden kehittämisessä

Naiset maaseuduilla

Tietosivu maaseudun naiskadosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä

Julkaisuja

Maaseutupolitiikan julkaisuja kautta vuosien.

Materiaaleja

Maaseutupolitiikan vapaasti hyödynnettäviä viestintämateriaaleja.

Tuoreimmat uutiset