Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertueella haetaan oivalluksia rakentavan ja moniäänisen keskustelun kautta.

Maaseutupolitiikan neuvosto järjestää yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa kiertueen, jonka tavoitteena on lisätä maaseutupoliittisen keskustelun moniäänisyyttä, ymmärrystä arjesta ja elämästä eri alueilla sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Kiertue saapuu jokaiseen maakuntaan aikavälillä 09/2022-12/2023.

Hyvä elämä maaseudulla –kiertueella toiminnallistetaan Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021-2027 sekä Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen -julkilausumaa, jotka kytkeytyvät hyvän elämän edellytysten varmistamiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen maaseuduilla. Kiertueella haetaan kokonaisohjelman ja julkilausuman tavoitteille laajempaa eri tahojen ja toimijoiden sitoutumista sekä konkreettisia tekoja. Samalla pyritään tunnistamaan alueellisia painotuksia sekä sitä maaseutupoliittista työtä, jota tehdään paikallisesti ja alueellisesti eri puolilla Suomea.

Hyvän elämän kiertueen tilaisuudet ja niiden sisältö suunnitellaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Kiertueella kuhunkin tilaisuuteen nostetaan keskusteltavaksi kolme ominta tai keskeisimmiksi koettua teemaa. Niihin syvennytään rakentavan Erätauko-keskustelun menetelmin, moniäänisen kutsuvierasjoukon kanssa. Kiertueen tavoitteina on lisätä ymmärrystä valitusta aiheesta sekä osallistaa myös heitä, jotka eivät yleensä tule kuulluksi tai osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksimielisyyden ja ratkaisujen sijaan haetaan ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Tavoitteena on myös herättää uusia ajatuksia ja luoda yhteisiä näkemyksiä. Keskustelujen oivalluksia viedään tilaisuuksien jälkeen evästyksinä eteenpäin kansallisessa poikkihallinnollisessa ja sektorit ylittävässä maaseutupoliittisessa työssä.

Kiertue luo siltaa edellisen ja seuraavan valtakunnallisen Maaseutuparlamentin, Suomen suurimman ideafestivaalin, välille. Kiertueella jatketaan vuoden 2021 aikana käytyjä ja Kurikan Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaan huipentuneita Ideafestivaali –keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla. Maakunnissa käytävät keskustelut huipentuvat seuraavaan Maaseutuparlamenttiin Nurmeksessa vuonna 2024.

Hyvä elämä maaseudulla –kiertueen keskusteluja fasilitoi koulutus- ja konsultointiyritys Maahenki.

Tutustu kiertueen antiin alta!

Hyvä elämä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa keskusteltiin monipaikkaisuudesta, älykkäästä sopeutumisesta sekä elinvoimasta ja innovatiivisuudesta.

Kiertueen seuraavat tilaisuudet