Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertueella haetaan oivalluksia rakentavan ja moniäänisen keskustelun kautta.

Maaseutupolitiikan neuvosto järjesti yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa kiertueen, jonka tavoitteena oli lisätä maaseutupoliittisen keskustelun moniäänisyyttä, ymmärrystä arjesta ja elämästä eri alueilla sekä ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Kiertue vieraili jokaisessa maakunnassa aikavälillä 09/2022-12/2023.

Hyvä elämä maaseudulla –kiertueella toiminnallistettiin Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021-2027 sekä Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen -julkilausumaa, jotka kytkeytyvät hyvän elämän edellytysten varmistamiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen maaseuduilla. Kiertueella haettiin kokonaisohjelman ja julkilausuman tavoitteille laajempaa eri tahojen ja toimijoiden sitoutumista sekä konkreettisia tekoja. Samalla pyrittiin tunnistamaan alueellisia painotuksia sekä sitä maaseutupoliittista työtä, jota tehdään paikallisesti ja alueellisesti eri puolilla Suomea.

Hyvän elämän kiertueen tilaisuudet ja niiden sisältö suunniteltiin yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Kiertueella kuhunkin tilaisuuteen nostettiin keskusteltavaksi kolme ominta tai keskeisimmiksi koettua teemaa. Niihin syvennyttiin rakentavan Erätauko-keskustelun menetelmin, moniäänisen kutsuvierasjoukon kanssa. Kiertueen tavoitteina on ollut lisätä ymmärrystä valitusta aiheesta sekä osallistaa myös heitä, jotka eivät yleensä tule kuulluksi tai osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksimielisyyden ja ratkaisujen sijaan haettiin ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Tavoitteena on myös ollut herättää uusia ajatuksia ja luoda yhteisiä näkemyksiä. Keskustelujen oivalluksia viedään tilaisuuksien jälkeen evästyksinä eteenpäin kansallisessa poikkihallinnollisessa ja sektorit ylittävässä maaseutupoliittisessa työssä.

Kiertue luo siltaa edellisen ja seuraavan valtakunnallisen Maaseutuparlamentin, Suomen suurimman ideafestivaalin, välille. Kiertueella jatketaan vuoden 2021 aikana käytyjä ja Kurikan Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaan huipentuneita Ideafestivaali –keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla. Maakunnissa käydyt keskustelut huipentuvat seuraavaan Maaseutuparlamenttiin Nurmeksessa vuonna 2024.

Hyvä elämä maaseudulla –kiertueen keskusteluja fasilitoi koulutus- ja konsultointiyritys Maahenki.

Tutustu kiertueen koosteeseen tästä ja väliraporttiin tästä (pdf)!

Tutustu kiertueen antiin alta!

Hyvä elämä Kainuussa

Kainuussa keskusteltiin maaseutuvaikutusten arvioinnista hyvinvointialueella, turvallisuudesta sekä oikeudenmukaisuudesta alueidenkäytön suunnittelussa.

Hyvä elämä Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon keskusteluteemoina olivat maaseutu muuttuvassa aluetaloudessa, koetun hyvinvoinnin tunnistaminen sekä nuoret ja tulevaisuus maaseudulla.

Hyvä elämä Keski-Suomessa

Keski-Suomen keskusteluteemoina olivat alueidenkäyttö, kokonaisturvallisuus sekä koulutus ja sivistys.

Hyvä elämä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa keskusteltiin monipaikkaisuudesta, älykkäästä sopeutumisesta sekä elinvoimasta ja innovatiivisuudesta.

Hyvä elämä Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaalla keskusteltiin kulttuurista, elinkeinoista ja maaseutuvaikutusten arvioinnista palvelujen järjestämisessä

Hyvä elämä Pohjanmaalla

Pohjanmaalla keskusteltiin kansainvälisestä osaamisesta, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä sekä vastuullisuudesta.

Hyvä elämä Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä pohdittiin suurempaa kokonaisuutta yrittäjyyden, asiantuntijuuden ja työvoiman houkuttelemiseksi maakuntaan.

Hyvä elämä Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeessä keskusteltiin yrittäjyydestä ja elinkeinoista maaseudulla, hyvinvoivista asukkaista sekä kaupungin ja maaseudun välisestä vuorovaikutuksesta.

Hyvä elämä Pirkanmaalla

Pirkanmaalla keskusteltiin huoltovarmuudesta, maaseudun ilmastoroolista ja energiamurroksesta sekä monipaikkaisuudesta.

Hyvä elämä Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla keskusteltiin asemasta ruokaprovinssina, koulutuksen sekä osaamisen vahvistamisesta, työvoiman saatavuudesta ja kotiseudun työntö- ja vetovoimatekijöistä.

Hyvä elämä Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa vaihdettiin mielipiteitä nuorista, monipuolisesta luonnosta sekä monipaikkaisuudesta mahdollisuudesta.

Hyvä elämä Satakunnassa

Satakunnassa juteltiin maakunnan mahdollisuuksista, hyvästä elämästä ja hyvinvoinnista sekä tulevaisuuden valttikorteista

Hyvä elämä Uudellamaalla

Uudellamaalla juteltiin monikulttuurinen maaseudusta, oikean kokoisesta yrittäjyydestä sekä asuttavuuden ulottuvuuksista

Kiertueen seuraavat tilaisuudet