Hyvä elämä Keski-Pohjanmaalla

Hyvä elämä Keski-Pohjanmaalla -tilaisuus järjestettiin Kaustisen Pelimannitalossa 4.5.2023.

Keski-Pohjanmaalla keskusteltiin seuraavista teemoista:

 • Kulttuuri: Mikä rooli kulttuurilla ja kulttuuriperinnöllä on maaseudulla ja kestävän kehityksen (erit. sosiaalisen kestävyyden) näkökulmasta? Mikä on kulttuurin merkitys murrosaikoina, miten murrokset vaikuttavat toimintakulttuuriin? Alustajana Antti Huntus, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus
 • Elinkeinot: Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia murrokset luovat maaseutujen elinkeinoelämälle ja työlle? Missä/miten ne erityisesti näkyvät Keski-Pohjanmaalla? Alustajana Sami Karhu, työelämäprofessori, Vaasan yliopisto
 • Maaseutuvaikutusten arviointi palveluiden järjestämisessä: näkökulmina mm. palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ja uudet, innovatiiviset tavat järjestää palveluja. Alustaja: Niina Rantamäki, tutkimusprofessori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Jyväskylän yliopisto

Keskustelemassa oli mm. maakunnan, kuntien, kylien, oppi- ja tutkimuslaitosten, yritysten, yhdistysten ja ELY-keskuksen edustajia.

Hyvän elämän edellytyksenä Keski-Pohjanmaalla on, että

 • kulttuurista kestävyyttä edistäviä verkostoja tuetaan pitkäjänteisesti
 • liiketoiminnassa ponnistetaan yhteisöllisyydestä ja paikallisesta yrittäjyydestä
 • luovutaan kiireellä kehittämisestä ja otetaan käyttöön arkipäivän vaikutusten arviointi

Keskustelujen tärkeimmistä viesteistä koottiin huoneentaulu.

Kulttuuri

Kulttuurista kestävyyttä edistävät verkostot tarvitsevat pitkäjänteistä tukea

  Elinkeinot

  Yhteisöllisyydestä ja paikallisesta yrittäjyydestä ponnistava liiketoiminta

  Maaseutuvaikutusten arviointi palvelujen järjestämisessä

  Luovutaan kiireellä kehittämisestä ja otetaan käyttöön arkipäivän vaikutusten arviointi