Hyvä elämä Keski-Pohjanmaalla

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Pelimannitalossa, Kaustisella 4.5.2023.

Keski-Pohjanmaalla keskusteltiin maakunnassa tärkeiksi havaituista teemoista: kulttuurista, elinkeinoista murroksissa ja maaseutuvaikutusten arvioinnista palvelujen järjestämisessä. Keskustelemassa oli mm. maakunnan, kuntien, kylien, oppi- ja tutkimuslaitosten, yritysten, ELY-keskuksen, kehitysyhtiön, yhdistysten ja hyvinvointialueen edustajia.

Hyvän elämän edellytyksenä Keski-Pohjanmaalla on:

 • kulttuurista kestävyyttä edistävien verkostojen pitkäjänteinen tukeminen ja kulttuurin tunnistaminen kestävän kehityksen edistäjänä
 • yhteisöllisyydestä ja paikallisesta yrittäjyydestä ponnistava liiketoiminta
 • kiireellä kehittämisestä luopuminen, päätösten arkipäivän vaikutusten arvioiminen ja digipalveluiden ja -osaamisen synkronoiminen 
Keskustelujen oivallukset koottiin huoneentauluun.

Yhteenveto keskusteluista

Kulttuuri

Mikä rooli kulttuurilla ja kulttuuriperinnöllä on maaseudulla ja kestävän kehityksen (erit. sosiaalisen kestävyyden) näkökulmasta? Mikä on kulttuurin merkitys murrosaikoina, miten murrokset vaikuttavat toimintakulttuuriin?

Oivallus: "Kulttuurista kestävyyttä edistävät verkostot tarvitsevat pitkäjänteistä tukea"

 • Annetaan mahdollisuus pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. 
 • Tuodaan kaikessa kestävyyspuheessa esiin kulttuurinen kestävyys, erityisesti kulttuurikentän ulkopuolella.
 • Luovutaan vastakkainasettelusta kulttuurikentän sisällä. Otetaan maaseutukulttuurin moninaisuus huomioon.
 • Kulutetaan aktiivisesti kulttuuria - lähdetään ja pyydetään muita mukaan, järjestetään itse, arvostetaan järjestäjiä ja sanotaan se ääneen. Tuetaan paikallista.
 • Yhteisöillä on vastuu kestävyysajattelun siirtäjänä. Pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja maltilla. Tarvitaan rauhallista, kuulevaa, yhteisöllistä tapaa kommunikoida. Yhteisöjen vastuu lähtee yksilön vastuusta.

Elinkeinot

Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia murrokset luovat maaseutujen elinkeinoelämälle ja työlle? Missä/miten ne erityisesti näkyvät Keski-Pohjanmaalla?

Oivallus: "Yhteisöllisyydestä ja paikallisesta yrittäjyydestä ponnistava liiketoiminta"

 • Kannustava yhteisöllisyys ja vastaanottavuus - "tänne voi ja saa tulla"
 • Ekologinen ja huoltovarma luonnonvaratalous - avaimet tulevaisuuteen on olemassa
 • Hyödynnetään paikallisia palveluita ja käytetään paikallisia tuotteita
 • Kehitetään yhteiskunnallista yrittäjyyttä
 • Edistetään yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kesken 
 • Tuetaan investointeja ja TKI-toimintaa
 • Tuetaan elinkeinoja, jotka tuottavat tarvittavat palvelut

Maaseutuvaikutusten arviointi palvelujen järjestämisessä

Näkökulmina mm. palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ja uudet, innovatiiviset tavat järjestää palveluja.

Oivallus: "Luovutaan kiireellä kehittämisestä ja otetaan käyttöön arkipäivän vaikutusten arviointi"

 • Luodaan päätöksenteossa tilaa olemassa olevan tutkimuksellisen ja kokemuksellisen tiedon hyödyntämiselle sekä aidon vaikuttamisen mahdollistavalle vuoropuhelulle.
 • Synkronoidaan digipalvelut ja digiosaaminen siten, että ne voidaan aidosti lukea palveluiksi eikä "viidakoksi", johon on jouduttu.
 • Viedään viestiä maaseutuvaikutusten arvioinnin merkityksestä eri foorumeihin.
 • Käytetään mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa.

  Tilaisuuden ohjelma