Hyvä elämä Pohjois-Savossa

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Kivennavassa, Juankoskella 2.2.2023.

Pohjois-Savossa keskusteltiin maakunnassa tärkeiksi havaituista teemoista: maaseudusta muuttuvassa aluetaloudessa, koetun hyvinvoinnin tunnistamisesta sekä nuorista ja tulevaisuudesta maaseudulla. Keskustelemassa oli mm. maakunnan, kuntien, kylien, oppilaitosten ja yhdistysten edustajia.

Keskustelun pohjalta hyvän elämän edellytyksenä Pohjois-Savossa on: 

 • maakunnan vihreän siirtymän ja sen mahdollisuuksien sanoitus ja näkyväksi tekeminen, kaupunki-maaseutu -vastakkainasettelun purkaminen, peruspalveluiden ja -infran toimivuus, kotimainen omistajuus
 • koetun hyvinvoinnin mittaaminen, hyvinvointi-indikaattorien käyttöön ottaminen ja hyvinvointityön esiin nostaminen yhteistyöllä, yhteiskehittämällä ja aktiivisella viestinnällä
 • avoimuus, kokemusten mahdollistaminen ja rohkea yhteistyö. Nuorten rohkaiseminen elämään omannäköistä elämää ja luottamaan itseensä ja unelmiinsa. 


1. Pohjois-Savon vihreän siirtymän ja mahdollisuuksien sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen. 2. Koetun hyvinvoinnin indikaattorit ja mittaristot: laajuus, taajuus, monet tavat kerätä tietoa ja tehdä yhteistyötä. 3. Avoimuudella, kokemusten mahdollistamisella ja rohkealla yhteistyöllä maaseutu nuorten tulevaisuudeksi.
Keskustelujen tärkeimmistä viesteistä koottiin huoneentaulu.

Maaseutu muuttuvassa aluetaloudessa

Pohjois-Savon vihreän siirtymän ja mahdollisuuksien sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen

 • Maaseudun mahdollisuuksien tekeminen entistä näkyvämmäksi. Esimerkkien esilletuonti (mm. yritykset). Tiedon jakaminen vihreän siirtymän tukemisesta (vaatimukset, sisältö, rahoitusmahdollisuudet). Maaseudun esimerkkien vieminen kaupunkien strategioihin. Nuorten osallistaminen keskusteluun ja rohkaiseminen mm. yrittäjyyteen. 

  Koetun hyvinvoinnin tunnistaminen

  Koetun hyvinvoinnin indikaattorit ja mittaristot: laajuus, taajuus, monet tavat kerätä tietoa ja tehdä yhteistyötä

  • Verkostoyhteistyö ja yhteiskehittäminen mm. kunnan ja yhdistysten kanssa. Nuorten äänen kuulumisen vahvistaminen päätöksenteossa. Viestiminen hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvointi-indikaattoreiden työstäminen ja hyödyntäminen. 

  Nuoret ja tulevaisuus maaseudulla

  Avoimuudella, kokemusten mahdollistamisella ja rohkealla yhteistyöllä maaseutu nuorten tulevaisuudeksi

  • Nuorten rohkaiseminen omannäköiseen elämään ja luottamaan omiin unelmiinsa ja itseensä. Positiivisen maaseutupuheen- ja mielikuvan luominen ja ylläpitäminen. Nuorten mahdollisuudet näkyviksi maaseudulla (esim. TET- ja kesätyöpaikat).

    Tilaisuuden ohjelma