Hyvä elämä Pohjanmaalla

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Kolkin kartanossa, Vaasassa 13.6.2023.

Pohjanmaalla keskusteltiin maakunnassa tärkeiksi koetuista teemoista: kansainvälisestä osaamisesta, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä sekä vastuullisuudesta maaseudun mahdollisuutena. Keskustelemassa oli mm. maakunnan, kuntien, kylien, oppi- ja tutkimuslaitosten, yritysten, yhdistysten ja kehitysyhtiön edustajia.

Keskustelun pohjalta hyvän elämän edellytyksenä Pohjanmaalla on, että:

 • lähiyhteisöiltä löytyy me-henkeä ja halua integroida. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yhteistoimintaa ja -menestymistä. 
 • luodaan ja kehitetään Pohjanmaata hyödyttävää ilmiölähtöistä tietoa ja osaamista ja jaetaan sitä entistä paremmin eri toimijoiden välillä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
 • maaseutu toimii omana innovaattorinaan energiamurroksessa yhteistoiminnan kautta.
Keskustelujen tärkeimmistä viesteistä koottiin huoneentaulu.

Yhteenveto keskusteluista

Kansainvälinen osaaminen

Mikä on työperäisen maahanmuuton ja maaseudun linkitys ja millainen sen pitäisi olla? Miten voidaan edistää kansainvälisten osaajien ja yrittäjien sijoittumista maaseudulle? Entä miten esim. maahanmuuttajien kotoutuminen ja maaseudun tuotteistaminen näkyvät kokonaisuudessa?

Oivallus: "Lähiyhteisöjä, joilla on me-henki ja halu integroida. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yhteistoimintaa ja -menestymistä. Annetaan heille, jotka haluavat tänne tulla, mahdollisuus olla osa yhteisöä ja menestyä."

Paikallisesti (ja alueellisesti):

 • Nähdään ihminen. Tullaan vastaan puolin ja toisin. Ollaan rohkeita ja monikielisiä, kehitetään yhteisöä avoimesti. Tarvitsemme kaikki työntekijät ja yrittäjät, jotka voimme tänne saada. Annetaan heille, jotka haluavat tänne tulla, mahdollisuus olla osa yhteisöä ja
  menestyä. Tämä on kaikille win-win -tilanne.

Alueellisesti:

 • Liikkuminen on vapaus joka vetää puoleensa. Se on pitovoimatekijä erityisesti maaseutualueilla. Varmistetaan liikkumisen edellytykset myös ulkomaalaistaustaisille, näin myös opiskelijat saavat mahdollisuuden käydä työharjoittelussa, työssä ja löytää polkuja työhön ja yrittäjyyteen maaseuduilla. Kototutumisen liittyvät palvelut voivat myös olla liikkuvia.

Kansallisesti:

 • Rural talentboost: Suomikuvaan ja ulkomaalaistaustaisten rekrytoinnin edistämistyöhön maaseudun vahvuuksia (jokaisenoikeudet, luonto, fyysinen ja henkinen tila)
 • Työnantajien johtajuus ja kommunikaatio (joustavuutta, yhteispeliä ja vastuullisuutta)
 • Työpaikkojen valmius ja vastaanottavuus
 • Maaseudun yritysten omistajanvaihdokset kansainvälisiksi
 • Kohtaamispaikkoja, joissa mukana myös perhe ja kumppani
 • Lisää esikuvia maaseudulta - kotoutumisen menestykset esiin 
 • Kestävä rekrytointi ja yritykset, jotka kohtaavat työntekijöiden elämänlaadun tarpeet

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö

Miten kietoutuvat toisiinsa ja mitkä edellytykset yhteistyöllä on edistää maaseudun asiaa? Näkökulmina esim. kunta-kyläyhteistyö ja järjestöyhteistyö hyvinvointialueella ja kunnissa. Huomioidaanko päätöksenteossa erilaiset alueet ja päätösten vaikutukset erilaisiin alueisiin (osallisuus)? Miten voidaan edistää Pohjanmaalla?

Oivallus: "Luodaan ja kehitetään Pohjanmaata hyödyttävää ilmiölähtöistä tietoa ja osaamista ja jaetaan sitä nykyistä paremmin eri toimijoiden välillä valtakunnallisesti ja maailmalle."

 • Dialogi ja yhteistoiminnallisuus! Hiljaisen tiedon siirtäminen, kohtaamiset ja tapaamiset eri toimijoiden välillä.
 • Kutsutaan erilaiset ihmiset ja toimijat mukaan talkoisiin. “Mitä useampi kokki, sitä enemmän soppaa!"
 • Rikotaan siiloja ja edistetään yhteistyötä yhteisten teemojen ympärillä.

Vastuullisuus maaseudun mahdollisuutena

Mikä on pienten yritysten rooli kestävyyssiirtymässä ja erityisesti sosiaalisessa kestävyydessä? Miten edistetään hyötyjen jäämistä/palauttamista maaseudulle? Miten energiaomavaraisuus, hajautettu energiantuotanto ja energiayhteisöt näkyvät kokonaisuudessa?

Oivallus: "Maaseutu omana innovaattorina energiamurroksessa yhteistoiminnan kautta."

 • Maaseudulla tuotettujen tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden arvonlisäys
 • Paikallisyhteisö tuottavana ja resilienttinä elinympäristönä
 • Maaseudulta löytyy kaikki potentiaali (ruoka, energia, green care, elämänlaatu..)
 • Nostetaan esille esikuvia ja esimerkkejä

   Tilaisuuden ohjelma