Maaseutupolitiikan sihteeristö

Maaseutupolitiikan sihteeristö – Maaseutupolitiikan neuvoston valmisteleva toimielin.

MANE asettaa sihteeristön jäsenet. Sihteeristöön kuuluu tällä hetkellä 27 jäsentä, jotka edustavat sekä MANEn jäsenorganisaatioita, maaseutupolitiikan verkostoja sekä muita maaseudun kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja.

Sihteeristöön voi ilmoittautua kaikki maaseutupolitiikasta kiinnostuneet tahot, joilla on keskeinen rooli maaseudun kehittämisen edistämisessä. Yhteyshenkilönä toimii tällöin sihteeristöä johtava Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri maa- ja metsätalousministeriössä.

Sihteeristö kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Pääsihteerin poissa ollessa sihteeristöä johtaa joku neljästä apulaispääsihteeristä. 

Sihteeristön yhteystiedot

  • Husberg, Antonia

    Maaseutuylitarkastaja, kansallinen maaseutupolitiikka vt. pääsihteerin tehtävät, viestintä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
    Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

    Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman tuottaja.