Maaseutupolitiikan sihteeristö

Maaseutupolitiikan sihteeristö – Maaseutupolitiikan neuvoston valmisteleva toimielin.

MANE asettaa sihteeristön jäsenet. Sihteeristöön kuuluu tällä hetkellä 25 jäsentä, jotka edustavat sekä MANEn jäsenorganisaatioita, maaseutupolitiikan verkostoja sekä muita maaseudun kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja.

Sihteeristöön voi ilmoittautua kaikki maaseutupolitiikasta kiinnostuneet tahot, joilla on keskeinen rooli maaseudun kehittämisen edistämisessä. Yhteyshenkilönä toimii tällöin sihteeristöä johtava Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström, maa- ja metsätalousministeriössä.

Sihteeristö kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Pääsihteerin poissa ollessa sihteeristöä johtaa joku neljästä apulaispääsihteeristä. 

Sihteeristön yhteystiedot

 • Åström, Christell

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö (virkavapaalla 15.6.2021 saakka)

 • Husberg, Antonia

  Maaseutuylitarkastaja, kansallinen maaseutupolitiikka vt. pääsihteerin tehtävät, viestintä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman tuottaja.