Maaseutupolitiikan sihteeristö

Maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE) on kokouksessaan 2.6.2021 asettanut sihteeristön. Maaseutupolitiikan sihteeristö on maaseutupolitiikan neuvoston valmisteleva toimielin.

Valtioneuvoston 18.2.2021 asettamispäätöksen mukaisesti MANE asettaa sihteeristön.

Poikkihallinnollinen ja eri sektoreita edustava sihteeristö valmistelee MANEssa käsiteltävät asiat ja toteuttaa neuvoston linjaamia asioita sekä toteuttaa neuvostolle asetettuja tehtäviä yhdessä maaseutupolitiikan temaattisten verkostojen kanssa.

Sihteeristö koostuu edustajista maaseutupolitiikan jäsenorganisaatioista sekä laajemmassa maaseutupolitiikan verkostossa mukana olevista tahoista. MANEn alaisuudessa toimivat maaseutupolitiikan temaattiset verkostot tukevat MANElle asetettujen tehtävien toteuttamista. Temaattisten verkostojen yhteyshenkilöt ovat sihteeristön jäseniä.

Sihteeristön toiminnasta vastaavat maa- ja metsätalousministeriössä maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri apunaan maaseutupolitiikan tehtäviä hoitavat viranhaltijat sekä MANEn nimeämät apulaispääsihteerit.

Sihteeristön kokoonpanoa voidaan tarvittaessa muuttaa ja täydentää.

MANE sihteeristön kokoonpano 2.6.2021-31.12.2025

Pääsihteeristö

Antonia Husberg, pääsihteeri, pj, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

Hanna-Mari Kuhmonen, apulaispääsihteeri, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Virpi Harilahti-Juola, apulaispääsihteeri, kehittämispäällikkö, Maaseudun Sivistysliitto

Hilkka Vihinen, apulaispääsihteeri, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Jäsenet

Lotta Mattsson, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Laura Jänis, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, varajäsen neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö

Jari Lantta, maaseutuasiamies, Etelä-Karjalan liitto / Maakuntien liitot

Sanna Käyhkö, asiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö

Maarit Nikander, neuvotteleva virkamies, sisäministeriö

Mika Ristimäki, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Lassi Hurskainen, maaseudun kehittämisen asiantuntija, Hämeen ELY-keskus / ELY-keskukset, varajäsen maaseutuyksikön päällikkö Antti Jaatinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ilkka Pekkala, toiminnanjohtaja, Agronomiliitto / Akava ry

Ann-Sofi Backgren, Folktinget

Pasi Saukkonen, Itä-Suomen yliopisto / Maaseudun Uusi Aika ry, varajäsen Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto

Juha-Matti Markkola, verkostoasiantuntija, maaseutuverkostopalvelut, Ruokavirasto, varajäsen Salla Pätilä, maaseutuverkostopalvelut, Ruokavirasto

Simo Tiainen, johtaja, MTK ry

Meri Remes, asiamies, MTK:n Maaseutunuoret

Kimmo Riusala, aluekehityksen asiantuntija, Pohjanmaan liitto / Saaristoasiain neuvottelukunta

Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Taina Väre, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Tuomas Perheentupa, kehittämisjohtaja, Suomen Kylät ry

Karoliina Ahtiainen, puheenjohtaja, Suomen Kylät ry:n nuorisojaosto

Eliisa Vesisenaho, toiminnanjohtaja, Pirkan Helmi ry / Suomen Leader-ryhmät

Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Jyrki Haataja, aluekehityksen johtava asiantuntija, Suomen metsäkeskus

Anita Hahl-Weckström, hankepäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Henrik Wickström, elinkeinopolitiikan asiantuntija, Suomen Yrittäjät

Maarit Sireni, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto / Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, varajäsen professori Markku Sotarauta, Tampereen yliopisto

Sihteeristön yhteyshenkilö

  • Husberg, Antonia

    Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
    Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

    Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.