Maaseutupolitiikan sihteeristö

Maaseutupolitiikan sihteeristö – Maaseutupolitiikan neuvoston valmisteleva toimielin.

MANE asettaa sihteeristön jäsenet. Sihteeristöön kuuluu tällä hetkellä 25 jäsentä, jotka edustavat sekä MANEn jäsenorganisaatioita, maaseutupolitiikan verkostoja sekä muita maaseudun kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja.

Sihteeristöön voi ilmoittautua kaikki maaseutupolitiikasta kiinnostuneet tahot, joilla on keskeinen rooli maaseudun kehittämisen edistämisessä. Yhteyshenkilönä toimii tällöin sihteeristöä johtava Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström, maa- ja metsätalousministeriössä.

Sihteeristö kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Pääsihteerin poissa ollessa sihteeristöä johtaa joku neljästä apulaispääsihteeristä. 

Sihteeristön yhteystiedot
 • Christell
  Åström, Christell

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

  etunimi.sukunimi@mmm.fi +358 (0)29 516 2030
 • Antonia
  Husberg, Antonia

  Maaseutuylitarkastaja, Maaseutupolitiikan neuvoston hanke- ja viestintävastaava, Maaseutuparlamentti -tapahtuman tuottaja

  etunimi.sukunimi@mmm.fi +358 (0)295 16 2033

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman tuottajana.