85 %

suomalaisista katsoo, että jokaisella on oikeus asua siellä missä haluaa.

63 %

suomalaisista ei pidä sopivana rajoittaa julkisia palveluja syrjäisillä seuduilla.

61 %

suomalaisista pitää maaseutua hyvän elämän paikkana.

37 %

suomalaisista kokee itsensä sekä kaupunkilaiseksi että maalaiseksi.

Lapsi tutkii tuoretta juuressatoa lähiruokamarkkinoilla.

Maaseutupolitiikan neuvosto

Maaseutupolitiikan neuvosto on valtioneuvoston asettama toimielin. Se linjaa ja toteuttaa kansallista maaseutupolitiikkaa kokoamalla ne keskeiset tahot ja verkostot, joiden yhteistyöllä edistetään maaseudun elinvoimaisuutta. Tärkeimpänä tehtävänä on tukea päätöksentekijöitä strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Neuvosto koostuu 35 jäsenestä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta kylätasolta ministeriöön.

Lue lisää Maaseutupolitiikan neuvoston työstä.
Poimijan kädessä monta erimuotoista mansikkaa.

Maaseutupolitiikka lyhyesti

Maaseutu on mosaiikki erilaisia alueita, paikkoja, ympäristöjä ja yhteisöjä. Maaseutupolitiikkaa tekee jokainen, joka päättää asioista, jotka vaikuttavat esimerkiksi arjen sujuvuuteen ja yrittäjyyden mahdollisuuksiin maaseutualueilla.


Hyvän maaseutupolitiikan tekeminen edellyttää maaseudun monimuotoisuuden tunnistamista. Tehdään erilaiset alueet näkyväksi poliittisessa päätöksenteossa.

Hyödynnä kokoamamme tieto ja työkalut.

Tulevaisuutta rakennetaan laajassa yhteistyössä

Verkostomainen toiminta on maaseutupolitiikan ydintä yhdessä ohjelmatyön kanssa. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on maaseutupolitiikan neuvoston toimintaohjelma. Sen lähtökohtana on suomalaisen maaseudun monimuotoisuus ja se, että kehittämisen ja politiikan tulee vastata paikallisiin olosuhteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin.

Tutustu Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan 2021-2027.

Maaseutupolitiikan verkostot

Maaseutupolitiikan neuvoston alaisuudessa toimivat verkostot ovat keskeisiä neuvoston tehtävien toteuttajia.

Maaseutuparlamentti 2021

Maaseutuparlamentti on Suomen suurin ideafestivaali, joka kokoaa yhteen ajankohtaisen maaseututiedon, maaseudun kehittämisen työkalut ja tulevaisuuden tekijät. Maaseutuparlamentti 2021 järjestettiin virtuaalisena ja monipaikkaisena tapahtumana 28.-30.9.2021.

Maaseutupolitiikan ajankohtaiset