Terveisiä maalta!

Kansallinen maaseutupolitiikka – monimuotoisen maaseudun äänellä

68 %

suomalaisista katsoo, että maaseudun rooli ja merkitys korostuvat, kun fossiilisille raaka-aineille etsitään uusia vaihtoehtoja.

58 %

suomalaisista näkee, että hajautetut energiatuotantoratkaisut ovat merkittävä ja yleistyvä mahdollisuus maaseudulla.

25 %

kaupungin keskustassa asuvista haluaisi asua ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla.

14 %

suomalaisista katsoo, että nykyiset ilmastotoimet ovat maaseudun näkökulmasta reiluja ja oikeudenmukaisia.

Kokonaisturvallisuus

Kokonaisturvallisuus ja siihen liittyvä huoltovarmuus ovat nousseet osaksi jokapäiväistä keskustelua. Mitkä asiat nousevat esiin maaseutu- ja saaristoalueiden osalta?

Yhteiskunnan kuljetukset

Maaseutualueilla yhteiskunnan hankkimilla kuljetuksilla on suuri merkitys arjen sujuvuudessa sekä liikennepalveluiden kehittämisessä

Ajankohtaista maaseutupolitiikan saralla