Ratkaisuja fossiilisesta tuontienergiasta irtautumiseen

Koko 2000-luvun ajan käynnissä ollut energiamurros on kiihtynyt 2020-luvulla, ja tämä mahdollistaa maaseutualueille monia myönteisiä kehityskulkuja ja suuremman yhteiskunnallisen aseman muodostumisen. Energiamurroksessa on ollut keskeisesti kyse energiantuotannon kielteisten ympäristövaikutusten pienentämisestä. Tarvitaan toimia, joilla vähennetään energian kulutusta sekä toimia, joilla lisätään uusiutuvan energian tuotantoa ja vähennetään fossiilisen energian käyttöä.

Maaseutualueilla on luontaisesti hyvät edellytykset tuottaa uusiutuvaa, kestävää energiaa. Tällöin riippuvuus ulkomaalaisesta fossiilienergiasta vähenee, energiantuotannon päästöt pienenevät ja huoltovarmuus kasvavat, energiaan käytettäviä varoja jää enemmän lähialueelle ja kotimaahan sekä syntyy uudenlaista yrittäjyyttä. Edellytykset maatalouden kannattavuuden paranemiseksi paranevat, kun on mahdollisuus esimerkiksi myydä lietettä biokaasutuottajalle ja ostaa väkilannoitteen sijaan paikallisesti bioenergian tuotannon sivutuotteena syntynyttä orgaanista lannoitetta.

Kestävän energiatuotannon ja -käytön lisääntyminen edellyttää yhtäaikaisesti toimia monella eri rintamalla. Siihen liittyy normi- ja resurssiohjausta, hallinnon kehittämistä sekä kannustavan toimintaympäristön rakentamista. Maaseutupolitiikan TUUMA-verkoston energiaryhmän valmistelema energia-aloitepaperi käsittelee kaikkea tätä. Aloitteen monipuolinen ja tiivis sisältö taustoittaa ja jäsentää energiaan liittyvä kokonaisuutta sekä antaa askelmerkkejä alueille, hallinnolle ja lainsäätäjille seuraaviksi toimenpiteiksi. Aihetta konkretisoi kaksi case-esimerkkiä: toinen kuvaa seututasoista strategista kehittämistyötä ja toinen kertoo vuonna 2013 perustetun biokaasulaitoksen toiminnasta, jonka vuosituotanto on jo 50 GWh.

Kuva: Jeppo Biogas Oy

Lisätiedot

 • Siirilä, Heli

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab

  Sähköpostiosoite: heli.siirila@uwasa.fi
  Puhelinnumero: +358 294 498 557
 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.