Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset

Maaseutupolitiikan pyöreä pöytä antoi suosituksia vuonna 2017.
Työkaluja parempien päätösten tueksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Työkaluja parempien päätösten tueksi

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset ovat työkaluja parempien päätösten tueksi kaikilla hallinnon tasoilla.

Politiikkasuositukset ovat Maaseutupolitiikan neuvoston julkaisemia ja ovat:

  • tiivistelmiä Maaseutupolitiikan neuvoston hankehaun kautta rahoitettujen tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia,
  • tiivistelmiä Maaseutupolitiikan neuvoston rahoittamien selvitysten lopputuloksista,
  • Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön tuottamia tiiviitä asiantuntijanäkemyksiä tietystä maaseutua koskevasta strategisesti tärkeästä aiheesta tai
  • Maaseutupolitiikan verkostojen tuottamia tiiviitä asiantuntijanäkemyksiä tietystä maaseutua koskevasta strategisesti tärkeästä aiheesta.

Politiikkasuosituksissa keskitytään hankkeiden tai selvitysten lopputuloksiin. Erillisen maaseutupoliittisessa tarkastelussa olleen teeman  keskeisimmät asiantuntijahavainnot voidaan myös kirjoittaa politiikkasuosituksiksi.

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Ensisijainen kohderyhmä on kansanedustajat sekä poliittisessa valmistelussa mukana olevat henkilöt.

Kaikki maaseutupolitiikasta kiinnostuneet ovat tervetulleita ottamaan osaa politiikkasuosituksista ja jakamaan niitä omissa verkostoissa.

Kaikki politiikkasuositukset julkaistaan sähköisessä muodossa (pdf).

Politiikkasuositukset julkaisuvuoden mukaan listattuna

2020

2019

2018

2017

2016