Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset

Työkaluja parempien päätösten tueksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Työkaluja parempien päätösten tueksi

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset ovat työkaluja parempien päätösten tueksi kaikilla hallinnon tasoilla. Politiikkasuosituksissa keskitytään hankkeiden tai selvitysten lopputuloksiin.

Politiikkasuositukset ovat maaseutupolitiikan neuvoston julkaisemia ja ne ovat:

  • tiivistelmiä maaseutupolitiikan neuvoston hankehaun kautta rahoitettujen valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksista (julkaistaan yhteistyössä hankkeiden toteuttajien kanssa),
  • tiivistelmiä maaseutupolitiikan neuvoston rahoittamien selvitysten lopputuloksista,
  • maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön tuottamia tiiviitä asiantuntijanäkemyksiä tietystä maaseutua koskevasta strategisesti tärkeästä aiheesta tai
  • maaseutupolitiikan verkostojen tuottamia tiiviitä asiantuntijanäkemyksiä tietystä maaseutua koskevasta strategisesti tärkeästä aiheesta.

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Ensisijainen kohderyhmä on kansanedustajat sekä poliittisessa valmistelussa mukana olevat henkilöt.

Kaikki maaseutupolitiikasta kiinnostuneet ovat tervetulleita ottamaan osaa politiikkasuosituksiin ja jakamaan niitä omissa verkostoissaan!

Politiikkasuositukset julkaisuvuoden mukaan listattuna

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016