Maaseutupolitiikan verkostot

Maaseutupolitiikka on verkostotyötä sujuvan arjen ja parempien päätösten tueksi.

Verkostot – keskeisiä maaseutupolitiikan tehtävien toteuttajia

Maaseutupolitiikan verkostot vastaavat omissa teemoissaan maaseutupolitiikan kehittämisestä, maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toimenpiteiden (73 kpl) edistämisestä, maaseutupolitiikan neuvostolle (jäljempänä MANE) asetettujen tehtävien toteutuksesta sekä politiikkatoimien valmistelusta neuvoston linjausten mukaisesti.

Maaseutupolitiikan verkostot toimivat MANEn alaisuudessa ja niiden toimintaa rahoitetaan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista (valtion talousarvioesityksen mom. 30.10.63 maaseudun kehittäminen).

Verkostojen toimintaa valmistelee ja koordinoi verkostokohtaisesti palkatut erityisasiantuntijat, jotka toimivat kukin omassa taustaorganisaatiossaan. Erityisasiantuntijat ovat MANEn sihteeristön jäseniä.

Maaseutupolitiikan verkostot 2017–2020

Päättyneet verkostohankkeet

Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto

Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun HAMA-verkosto toimii ainoana kokonaisvaltaisesti harvaan asuttua maaseutua tarkastelevana ja alueen erityiskysymyksiä edistävänä tahona Suomessa.

Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE)

Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto KAHVEE toteuttaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 osallisuus ja lähidemokratia sekä asuminen ja palvelut -toimenpidekokonaisuuksia.

Osaaminen ja työllisyys OTE-verkosto

Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE-verkosto) keskittyy työssään ratkaisujen etsimiseen ja linjausten tekemiseen liittyen osaamiseen ja kestävään talouskasvuun.

Ajankohtaista tietoa uutishuoneesta

Uutisia ja tiedotteita