Osaaminen ja työllisyys OTE-verkosto

Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE-verkosto) keskittyy työssään ratkaisujen etsimiseen ja linjausten tekemiseen liittyen osaamiseen ja kestävään talouskasvuun.

OTE-verkoston toiminnalla pyritään

 • turvaamaan koulutuksen saatavuutta ja laatua,
 • edistämään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia maaseudulla,
 • edistämään uusien, elinvoimaa vahvistavien palveluiden, toimintamallien ja verkostojen syntyä, esimerkiksi kestävillä hankinnoilla tai yhteiskunnallisella yrittäjyydellä.

OTE-verkosto kokoaa olemassa olevaa tietoa, osallistuu toimenpiteiden valmisteluun ja tekee omia lausuntoja oman teema-alueensa asioihin liittyen.

Vuonna 2020 OTE-verkosto vetää kahta työryhmää, joissa tarkastellaan kestävää talouskasvua ja osaamista maaseutunäkökulmasta. 

Osaaminen ja työllisyys OTE-verkoston yhteyshenkilöt

OTE-verkoston vetovastuu on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla ja sitä toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Ruralia-instituutti (Juha Rutanen) vastaa koulutuksen saatavuuteen ja laatuun liittyvistä kysymyksistä, kasvupalveluihin ja maakuntauudistukseen liittyvissä kysymyksissä vastuu on Brahea-keskuksella (Päivi Töyli) ja elinikäiseen oppimiseen liittyvissä kysymyksissä OKM:llä (Riikka Mäkinen).

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.

 • Mäkinen, Riikka

  Asiantuntija, Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Kulttuuri- ja opetusministeriö

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@minedu.fi
  Puhelinnumero: +358 295 330 040
 • Töyli, Päivi

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Turun yliopiston Brahea-keskus

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@utu.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 189 1929

  Maaseudun kehittäminen, maaseutu- ja ruokayrittäjyys, lähiruoka