Tietosuoja

Yhteyshenkilö:

Antonia Husberg, 
Maa- ja metsätalousministeriö / RO, make 
etunimi.sukunimi@mmm.fi
puh. 029 516 2033

Rekisterin pitäjä: Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan neuvosto, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi tilauspalveluissa (uutiskirje) pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikirjoituksen yhteydessä pyydetään sähköpostin lisäksi kirjoittajan (kirjoittajien) nimi / titteli ja tehtävänkuva, taustaorganisaatio ja mahdolliset some-kanavat, jotka näytetään verkkosivuilla blogikirjoituksen yhteydessä.

Rekistereiden sisältämät henkilötiedot on koottu palvelukohtaisesti tämän sivun loppuun.

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit (maaseutupolitiikan verkostojen erityisasiantuntijat) tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetetyssä sähköpostissa olevasta linkistä.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä.

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot: Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä tietopyynnön sähköpostitse sivun ylläpidosta vastaavalle: Antonia Husberg, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 16 2033.
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys: Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
 3. Käsittelyn rajoittaminen: Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön: Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tilaustietosi (uutiskirje) voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, jonka olet saanut ajankohtaiskirjeen tilauksen yhteydessä TAI lähettämällä pyyntö osoitteeseen maaseutupolitiikka@mmm.fi.
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu: Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Lisää tietoa osoitteessa Tietosuoja.fi

Tallennetut henkilötiedot

Itse antamasi tiedot

 • Uutiskirjeen tilaus: sähköpostiosoite
 • Blogitekstin kirjoittaminen: Nimi, titteli-tehtävänkuva, taustaorganisaatio, sähköposti ja somekanavat
 • Puhujat Maaseutuparlamentissa ja muissa suuremmissa tapahtumissa: Nimi, titteli, henkilöesittely, some-kanavat
 • Maaseutupolitiikan neuvoston ja sihteeristön jäsenet: Nimi, taustaorganisaatio
 • Maaseutupolitiikan verkostot ja hankeryhmä: Nimi, taustaorganisaatio
 • Maaseutupolitiikan verkostojen työntekijät ja muut tyntekijät: Nimi, yhteystiedot, titteli, tehtävänkuva ja taustaorganisaatio

Sijainti

Maaseutupolitiikka.fi ja Maaseutuparlamentti.fi henkilötietorekisteri sijaitsee fyysisesti suojatulla palvelimella Suomessa.

Evästeitä

Tämän sivuston kävijäseuranta kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelun kehittämiseen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi ladatut sivut, käyttöajankohta sekä verkkoselain ja käyttöjärjestelmä. Seuranta ei suoraan kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voidaan tunnistaa.

Joillekin tämän sivuston sivuille on upotettu kolmannen osapuolen sovellus, kuten sosiaalisen median syöte, video tai podcast. Näissä sovelluksissa käytetään evästeitä, jotka välittävät tiedon sivun latauksesta ja osoitteesta kolmannelle osapuolelle. Evästeiden toiminnasta saa lisätietoja kunkin palvelun tietosuojalausekkeista.

Maaseutupolitiikka.fi ja Maaseutuparlamentti.fi -sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. Ehdot ovat luettavissa kolmannen osapuolen omilta tietosuojasivuilta: Twitter, Google (ml. Youtube, reCAPTCHA, Maps), Soundcloud, Issuu, Slideshare (Scribd 24.9.2020 alkaen)