Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE)

Kestävä arki, asuminen ja hyvinvointi KAHVEEn toiminnan ytimessä vuonna 2020.

Maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto KAHVEE toteuttaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 osallisuus ja lähidemokratia sekä asuminen ja palvelut -toimenpidekokonaisuuksia. Vuonna 2020 toiminta keskittyy kestävän kehityksen maaseutupoliittiseen tarkasteluun. 

Keskeiset asiakokonaisuudet vuonna 2020 ovat:

  • Maaseudun paikallisyhteisöjen hyvinvointi yhteiskunnallisten muutosten keskellä.
  • Ruohonjuuritason kestävyysratkaisut.
  • Ymmärryksen vahvistaminen maaseutu-kaupunki-riippuvuussuhteista ja tarpeesta löytää yhteisiä askelmerkkejä ekologisesti kestävään ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan.
  • Maaseutu-kaupunkitoimijoiden välisen vuoropuhelun edistäminen. 
  • Maaseudun lasten oikeudet lähikouluun; tietopaketin toteuttaminen.
  • Sote-uudistuksen seuranta ja maaseutuvaikutusten arviointi osana sitä.

Verkosto tuottaa tietoa kehittämistyön ja poliittisen päätöksenteon tueksi, sekä pyrkii myös itse olemaan mukana asioiden kehittämis- ja valmistelutyössä. Työhön kuuluu nopea reagointi ajankohtaisiin asioihin ja tietotarpeisiin (lausunnot, politiikkasuositukset, työpajat, seminaarit, selvitykset) ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun verkoston asiakokonaisuuksiin liittyen.

Verkosto tekee tiivistä yhteistyötä eduskunnan kylätoimintaverkoston kanssa, jossa erityisasiantuntija Petri Rinne asiantuntijajäsenenä. Verkosto tekee myös tiivistä yhteistyötä sisäministeriön asettaman HARVATURVA-verkoston kanssa. KAHVEEn erityisasiantuntija Mari Kattilakoski toimii verkoston nimettynä yhteyshenkilönä. 

Verkosto järjestää perinteiseksi muodostuneen Kumppanuuspäivän (Kuntaliitto). Vuonna 2020 Kumppanuuspäivän teemana on kuntien sosiaalisen kestävyyden edistäminen osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. 

KAHVEEn yhteyshenkilöt

Verkostohanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos (UEF/KTL), Suomen Kylät ry (SYTY) ja Suomen Kuntaliitto ry. Itä-Suomen yliopisto vastaa sote-uudistukseen sekä yhdenvertaisuuteen ja eriarvoisuuteen liittyvistä maaseutukysymyksistä. Suomen Kylät ry vastaa kansalaistoiminnan ja maaseudun aktiivisuuden vahvistamisesta ja Suomen Kuntaliitto edustuksellisen ja suoran demokratian edistämisestä. Verkoston työtä tukee laaja-alainen asiantuntijaryhmä.