Suomenruotsalaiset alueet innovaatiopaikkoina (IDNET)

IDNET-verkosto keskittyy teemakokonaisuuksiin osaaminen ja työllisyys, kansalaistoiminta ja hyvinvointi sekä pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistoiminta.
Suomenruotsalaiset alueet innovaatiopaikkoina (IDNET)

IDNET-verkosto keskittyy teemakokonaisuuksiin osaaminen ja työllisyys, kansalaistoiminta ja hyvinvointi sekä pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistoiminta. Verkosto toimii yhteistyössä muiden maaseutupoliittisten verkostojen kanssa. Teemojen puitteissa verkosto toteuttaa seminaareja, pilotteja, työpajoja ja luentoja.

Tavoitteena on kehittää ja turvata hyvälaatuisen koulutuksen saatavuus sekä elinvoimaisen oppimisen mahdollisuuksia maaseutualueilla. Tavoitteena on myös tukea aktiivisempaan ja vaikuttavampaan kansalaistoimintaan maaseutualueilla kehittämällä ja pilotoimalla kumppanuuden toimintamallia (Överenskommelsen).

Verkostoa hallinnoi Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF ja verkoston erityisasiantuntijana toimii Ann-Sofi Backgren. Verkosto toimii ruotsinkielellä.

Svenskfinlands som innovationsplats -verkoston yhteyshenkilö

  • Backgren, Ann-Sofi

    Verkostoasiantuntija, maaseutuverkostopalvelut

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
    Puhelinnumero: 029 520 4916

    Innovaatiot ja pienyrittäjyys, maaseutumatkailu, Pohjoismainen yhteistyö ja kv-toiminta.