Hyvä elämä kiertue Keski-Pohjanmaalla

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue saapuu Keski-Pohjanmaalle 4.5.

Kutsuvierastilaisuus

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue pysähtyy 4. toukokuuta Kaustisella.

Ohjelma

09:30-10:00 Kahvia, teetä, purtavaa ja tutustumista

10:00-10:20 Avaus

  • Virpi Harilahti-Juola, apulaispääsihteeri, maaseutupolitiikan neuvosto MANE

10:20-11:10 Yhteinen viritys

  • Niina Rantamäki, tutkimuskoordinaattori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Jyväskylän yliopisto

11:10-11:30 Keskustelua ja johdattelu keskustelupöytiin

11:30-12:30 Lounas

12:30-14:15 Dialogipöydät, fasilitaattorina Maahenki Oy

  • Kulttuuri: Mikä rooli kulttuurilla ja kulttuuriperinnöllä on maaseudulla ja kestävän kehityksen (erit. sosiaalisen kestävyyden) näkökulmasta? Mikä on kulttuurin merkitys murrosaikoina, miten murrokset vaikuttavat toimintakulttuuriin? Alustajana Antti Huntus, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus Taike
  • Elinkeinot: Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia murrokset luovat maaseutujen elinkeinoelämälle ja työlle? Missä/miten ne erityisesti näkyvät Keski-Pohjanmaalla? Alustajana Sami Karhu, työelämäprofessori, Vaasan yliopisto
  • Maaseutuvaikutusten arviointi palveluiden järjestämisessä: näkökulmina mm. palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ja uudet, innovatiiviset tavat järjestää palveluja. Alustajana Niina Rantamäki, tutkimuskoordinaattori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Jyväskylän yliopisto

14:15-14:30 Kahvitauko

14:30-14:50 Paluu ryhmiin

14:50-16:00 Dialogipöytien yhteinen purku ja jatkostepit

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla –kiertueella toiminnallistetaan Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021-2027 (Ulkoinen linkki) sekä Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen -julkilausumaa, jotka kytkeytyvät hyvän elämän edellytysten varmistamiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen maaseudulla. Kiertueella kuhunkin maakuntaan nostetaan keskusteltavaksi kolme ominta tai keskeisimmiksi koettua teemaa, joihin syvennytään Erätauko-keskustelun menetelmin moniäänisen kutsuvierasjoukon kanssa, hyvän johdattelun ja keskusteluopastuksen saattelemana. Kiertue järjestetään aikavälillä 09/2022-12/2023, ja se saapuu jokaiseen maakuntaan.

Kiertue luo siltaa edellisen ja seuraavan Maaseutuparlamentin välille. Kiertueella jatketaan vuoden 2021 aikana käytyjä ja Kurikan Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaan huipentuneita Ideafestivaali –keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla. Maakunnissa käytävät keskustelut huipentuvat seuraavaan Maaseutuparlamenttiin Nurmeksessa vuonna 2024. ​​

Lue lisää kiertueesta kiertueen sivulta.