Hyvä elämä Uudellamaalla

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Mustion Linnassa, Raaseporissa 15.12.2023

Uudellamaalla kolme tärkeäksi todettua keskusteluteemaa olivat monikulttuurinen maaseutu, oikean kokoinen yrittäjyys sekä asuttavuuden ulottuvuudet. Päivään virittelivät MANEn pääsihteeri Antonia Husbergin ohella monimuotoisuuden asiantuntija Kamilla Sultanova ja maallemuuton asiantuntija Johanna Niilivuo.

Dialogipöydissä näkemyksiä teemoihin toivat muun muassa yrittäjien, oppilaitoksen, ELY-keskuksen, kylien, yhdistysten ja Leaderin edustajat.

Hyvä elämä Uudellamaalla -huoneentaulu

Monikulttuurinen maaseutu

Sisäinen tahto monikulttuurisuuden vahvistamiselle [muutokselle] on tehtävä näkyviksi ja konkreettisiksi muutoksiksi. Ihminen tarvitsee ihmisiä ympärilleen - we need to promote communities ja olla rohkeasti monikielisiä!

Pöydän keskusteluissa todettiin, että maaseutuun luotetaan. Edelleen on kuitenkin tarve vahvistaa itsetietoisuutta sekä tunnistaa maahanmuuttajien osaaminen ja arvo yhteiskunnallemme. Samoin vahvistaa moniäänisyyttä ja monikulttuurisuutta demokraattisissa päätöksentekojärjestelmissä.

Let´s make communities more welcoming and inclusive. Through you and me, local associations, rural businesses, events and services, and larger networks between rural and urban. Vi kan inte bara vänta - det är vi som måste göra det, tillsammans!

Oikean kokoinen yrittäjyys

Yhteistyön lisääminen yrittäjien kesken on tärkeää. Yhteistyön lisääminen yrittäjien ja julkisen sektorin välillä koko Uudellamaalla on tärkeää. 

Keskustelussa pohdittiin yhteistyön ohella sitä, miten yrityksiä olisi tuettava vastuullisuuteen ja kiertotalouteen kannustavasti, liiketoimintaa edistävinä ja kestävää kasvua tuovina mahdollisuuksina. Yhteisöä ajatellen myös yritysten tulee toimia paikallisia kuunnellen. 

Yritysten kasvuhalukkuutta ja -mahdollisuuksia puolestaan haastaa se, että ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yhä haaste ja kynnys. Tarpeen mukaan tehdään toki yritys- ja yrittäjäyhteistyötä, millä silläkin on työllistävä vaikutus.

Asuttavuuden ulottuvuudet

Asukkaiden, yhteisöjen, yritysten, kunnan ja päättäjien aito vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen sitouttaa yhteisöön ja asuinalueeseen sekä luo hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Tähän nostoon päädyttiin, kun mietittiin muun muassa millainen on kaupunkilaisten yhteys maaseudulle tai kuinka maaseudulla asuvat eri ikäryhmät voivat. On tarpeen kehittää monipuolista ja -muotoista asumista kaiken ikäisille ja erilaisiin elämäntilanteisiin, kestävyys ja luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen. 

Tärkeää on myös mahdollistaa yhteisöjen ja yhdistysten toimintaedellytykset.

Antonia
Kamilla