Hyvä elämä Satakunnassa

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Koivuniemen Herran Farmilla, Merikarvialla 27.11.2023

Satakunnassa kolme tärkeäksi todettua keskusteluteemaa olivat maakunta voimavarana, hyvä elämä ja hyvinvointi sekä tulevaisuuden valttikortit. Päivään virittelivät maakuntajohtaja Kristiina Salonen, mainostoimisto Staartin Juuso Kemi sekä Koivuniemen Herra. Dialogipöydissä näkemyksiä teemoihin toivat muun muassa nuvan, kuntien, oppilaitoksen, ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, kylien, yhdistysten ja Leaderin edustajat.

Huoneentaulu Satakunta

Maakunta voimavarana

Yritykset, teollisuus, energia, alkutuotanto ja hyvinvoivat ihmiset ovat Satakunnan tärkein voimavara. Näiden kehittäminen edellyttää resursseja, koulutusta ja esiin nostamista.

Keskusteluteeman taustalla oli pohdinta siitä mitä maakunnassa jo on, mistä Satakunta tunnetaan ja mitä mahdollisesti ei nähdä tai tunnisteta vielä itsekään. Minkälainen voimavara maakunta on satakuntalaisille ja Suomelle.

Pöydän keskeisin viesti maakunnalle kiteytettiin yllä olevaan lauseeseen. Satakunnan vahvuuksien esille nostamista korostettiin, jotta maakunta pysyy imussa mukana. Hyvinvoiva ihminen on puolestaan tärkeä voimavara niin asukkaana, työvoimana, asukkaana, yrittäjänä kuin opiskelijana. Lähtökohtaisesti jokainen satakuntalainen on maakunnan käyntikortti.

Hyvä elämä ja hyvinvointi

Elleivät peruspalvelut ole tulevaisuudessa saavutettavissa, vetovoima hiipuu: jalkautuminen, liikkuvat palvelut, saavutettavuus, yhteistyö.

Tähän nostoon ja teemaan johdatteli näkemys Satakunnasta hyvän elämän ja korkean elämän laadun maakuntana, jossa asuminen on edullista ja turvallisuuden tunne vahva. Pitääkö tämä paikkansa, kuuluuko kaikkien ääni, mitä kulttuurihyvinvointi voisi mahdollistaa?

Keskustelun mukaan maakunnassa kaikki on lähellä, tilaa löytyy ja arjesta on mahdollista luoda itselle helppo. Yhteisöjen merkitys turvallisuuden tunteelle on tarpeen tunnistaa, mutta jo nyt arvostetaan yhteisöjen, alueiden, palvelujen ja luonnon monimuotoisuutta. Satakunta on kuin Suomi pienoiskoossa.

Tulevaisuuden valttikortit

Tulevaisuutta ajatellen laadukas ja monipuolinen ammatillinen ja korkea koulutus pitää nuoret maakunnassa, vahvistaa ekosysteemejä ja tuo tki-tukia maakuntaan.

Tähän johtopäätökseen päädyttiin, kun lähdettiin miettimään muun muassa sitä kiinnostaako maakunta nuoria ja työikäisiä, tunnistetaanko verkostot ja yhteistyö, ja onko Satakunta kasvu veturi vai sen ulkopuolella.

Pöydän puheissa Satakunta nähtäisiin mielellään päämäärätietoisena, yhteistyökykyisenä ja suvaitsevana maakuntana, jossa koulutuksella saadaan innovatiivisuutta, ja jossa vihreä siirtymä osaltaan luo vahvaa pohjaa kehitykselle. Luodaan maakuntaan hyvä tunnelma ja rohkea visio.