Hyvä elämä Kymenlaaksossa

Hyvä elämä maaseudulla Kymenlaaksossa -tilaisuus järjestettiin Ankkapurhassa, Kouvolan Anjalassa 2.11.2023.

Kymenlaakson tilaisuutta viriteltiin tutustumalla kanssa osallistujiin normaalia syvemmin Piia Kleimolan johdolla ja lopputulemana saimme kuulla kaikista osallistujista mainiot runot. Tämän jälkeen päivän teemoihin pohjautuvat keskustelut olivat asiapitoisia, iloisia, rönsyileviä ja tuttavallisia moniäänisissä ja eri taustoista tulevien ihmisten ryhmissä. 

Keskustelun pohjalta hyvän elämän edellytyksinä Kymenlaaksossa olivat: 

  • kauniista sanoista tekoihin: Annetaan nuorten kuulua ja näkyä, kuullaan aidosti, osallistetaan ja opitaan.
  • luonto koskettavasti elämän kaikissa vaiheissa - mukana läpi elämänkaaren ystävänä, kumppanina, hoitavana, hyvinvoinnin lähteenä.
  • omaleimainen kulttuuri monipaikkaisuuden vetovoimatekijänä ja voimavarana - voi houkutella nuoria muuttamaan takaisin ja maallemuuttoa harkitsevia muuttamaan - hyödynnetään paikallisia tuotteita, tapahtumia, yritystoimintaa, kulttuuriperintöä ja kylien omaleimaisia profiileja (Hoods.fi) - laajamittainen ja suunnitelmallinen viestintä työvälineenä.

Yhteenveto keskusteluista

Nuoret

Miten saada osallistettua nuoria? Kuinka saada nuoret muuttamaan takaisin kotipaikkakunnalle opintojen jälkeen? Kuinka iskostaa ajatus ”Kymenlaakso on hyvä paikka kasvaa ja elää” nuorille jo varhaisessa vaiheessa? Miten luoda keskusteluyhteys kaikkien ikäpolvien välille? Yrittäjyyden ja työelän uudet tekijät ja tuulet?

Oivallus: "Reissuu on kiva lähtä, mutta kotii on kivampi tulla" pohdittiin tarvetta läsnäoleville eri-ikäisille aikuisille nuorten elämään, jotka luovat turvallisen kasvualustan sekä paikan, jonne on mahdollista aina palata. Muistettiin myös nostaa esille mielikuvien tärkeys ja tarve siirtyä negatiivisesta kyyryilystä positiiviseen yhteiseen ylpeyteen ja tulevaisuusajatteluun. 

Monipuolinen luonto

Tarjoaa mahdollisuuksia niin virkistäytymiseen kuin yrittäjyyteenkin. Onko jotakin vielä hyödyntämättömiä vetovoimatekijöitä? Miten esteettömyys ja erityisryhmät huomioidaan? Kuinka luonto ja kulttuuri kohtaavat?

Oivallus: Kymenlaakson julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyössä rakennettavat kestävät ja kehittyvät luontomatkailupalvelut maakunnan elinvoiman lähteenä. Lähiluonnon ja paikalliskulttuurin muodostama mosaiikki koettiin tärkeäksi ja nostettiin arvoon ihmisten ja kylien mielipaikat. 

Monipaikkaisuus mahdollisuutena

Saisiko maakuntaa ja maaseutuja elävöitettyä monipaikkaisuudella? Entä etätöiden mahdollistaminen tai hyvien liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien merkitys? Minkälaista on monipaikkainen yhteisöllisyys?

Oivallus: Koettiin tarve monipaikkaisuuden edistämiseen kunta- ja maakuntastrategioihin, sillä maaseutuasuminen lisää hyvinvointia ja auttaa taklaamaan muuttotappiota. Mahdollistamalla monipaikkaisen asumisen ja työnteon, edistetään rakennusten uuskäyttöä sekä näiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 

Tilaisuuden ohjelma