Green Care -toiminta yhdistää ihmisen ja luonnon

Koen Green Care -toiminnan ja sen erilaisten menetelmien rakentavan vahvaa pohjaa lasten ja nuorten tasapainoiselle kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. Olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan uskomattomia onnistumistarinoita. Samalla olen saanut tukea vanhempia kasvatustehtävässä koko yhteisen kuljetun matkan ajan.

Green Care -toiminta ja sen vaikuttavuus on tullut tutuksi oman yritykseni Alkumaa Oy:n kautta. Alkumaa on sosiaalinen maatila Salossa, Varsinais-Suomessa. Tarjoamme ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa, jossa hyödynnämme monipuolista maatila- ja luontoympäristöä hyvinvoinnin tukena, Green Care -toiminnan periaatteiden mukaisesti. Olemme toimineet yli viisi vuotta ammatillisena tukiperheenä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille yhteistyössä Pelastakaa Lapset Ry:n kanssa.

Olen toiminut lypsykarjatilan emäntänä 27 vuotta ja ollut mukana Green Care -toiminnassa 10 vuotta. Kouluttautuminen tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tarpeet sekä löytämään heille parhaiten toimivat menetelmät, ovat innostaneet minua kehittämään maatila-avusteisia ja luontolähtöisiä sosiaalipalveluja. Opiskelen sosionomiksi Turun ammattikorkeakoulussa, ja pääsen näkemään uusimpia innovaatioita hyvinvointipalveluissa ja digitaalisissa sosiaalipalveluissa.

Maaseudun ja sosiaalisen kuntoutumisen yhteys

Näen vahvaa sosiaalisen kuntoutumisen potentiaalia luonnon, maaseutualueiden, maatilojen ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten välillä. Mielenterveyden järkkyminen ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat todella vaikea ja merkittävä koko yhteiskuntamme huolenaihe 2020-luvulla. Positiivinen ja kuntouttava vaikutus syntyy mielestäni lapsuudenaikaisten hyvien kokemusten, osallisuuden, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kautta. Tärkeää on myös omien vahvuuksien hakeminen, elämässä tarvittavien taitojen opetteleminen ja nuoren omien kykyjen tukeminen ja vahvistaminen. Yhdenvertaisuus, osallisuus, varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisevät palvelut säästävät isommilta ongelmilta tulevaisuudessa, ongelmat eivät pääse kehittymään vakaviksi ja yhteiskunnan resurssit säilyvät kestävällä pohjalla. Mielekäs tekeminen ja hyväksytyksi tuleminen yhteisössä estävät ulkopuolisuuden tunnetta ja sitä kautta kehittyvää syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Green Care -menetelmät, ratkaisukeskeisyys, voimavaralähtöisyys ja arvostava vuorovaikutus

Koen Green Care -toiminnan ja sen erilaisten menetelmien rakentavan vahvaa pohjaa lasten ja nuorten tasapainoiselle kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. Olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan uskomattomia onnistumistarinoita jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla. Samalla olen saanut tukea vanhempia kasvatustehtävässä koko yhteisen kuljetun matkan ajan. Kaikki ne muutokset, joita voidaan siirtää ammatillisesta tukiperheviikonlopusta arkeen, lähtevät paremmin tukemaan ja vahvistamaan koko perheen voimavaroja. Useimmiten vaikutus siirtyy lapsen ja nuoren kotiympäristöstä kouluun ja harrastuksiin, lähipiiriin ja lopulta yhteiskunnalliseksi vaikuttavuudeksi.

Green Care toiminnan vaikuttavuutta ei pystytä mittaamaan rahassa, koska sen hyödyt ulottuvat paljon laajemmalle kuin yksilön tasolle.

Vahva yhteistyö eri viranomaisten välillä olisi tärkeää sekä asian tunnettuus laajasti. Laajan yhteisöllisen verkoston luomista tarvitaan, jotta muutoksissa onnistutaan. Lisäksi tarvitaan tiedon lisäämistä erilaisista lasten ja nuorten haasteista lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille.

Tällä hetkellä tärkeää työtä tekevät monet yhdistykset paikallistasolla. Heillä on hyviä digitaalisia palveluja lapsille ja nuorille. Hyvinvointialueiden rakenteet ovat liian kankeat nopeaan hoitoon pääsyyn. Palvelujen saatavuus on tehty vaikeaksi ja yhteyden saaminen väsytystaisteluksi, jolloin ne, joiden voimavarat ovat vähissä ja palvelujen etsiminen haastavaa, luovuttavat. Näin ei kuuluisi olla, sillä ennaltaehkäisevä tuki maksaa itsensä takaisin monin verroin ja säästää yhteiskunnan varoja merkittävästi.

Luontolähtöisen hyvinvoinnin lisääminen palveluvalikkoon

Parhaimpaan lopputulokseen asiakkaiden kanssa olen päässyt luonto-, eläin- ja maatila-avusteisilla menetelmillä: vahvistamalla asiakkaiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja. Sosiaalinen vuorovaikutus ja tunnetaitojen kehittäminen ovat olleet keskeisesti mukana työssä. Ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen viitekehys sekä sotealan koulutus on ollut erinomainen yhdistelmä kuntouttavan luontolähtöisen sosiaalityön pohjaksi.

Läheisyys ja kohtaamiset ovat jo nyt siirtyneet vahvasti verkkoon, ja korona-aikana näimme pienen pintaraapaisun, miten pahalta ihmisestä voi tuntua joutuessaan olemaan erossa toisista. Nostaisinkin luonto- ja eläinavusteisen toiminnan suurimmaksi, tärkeimmäksi ja yksinkertaisimmaksi tavoitteeksi pitää yllä luonnollista yhteyttä ihmisen, luonnon ja eläinten välillä. Tuoda aidot kohtaamiset luonnon ja eläin kanssa näkyväksi, virtuaalisen todellisuuden rinnalla. Maailmassa muutoksen vauhti on nopeutunut ja kiihtyy entisestään. Tämän vuoksi on tärkeää olla paikkoja, joissa ihminen voi pysähtyä, rauhoittua, levätä ja hengittää; tasapainottaa keho, mieli ja tunteet. Meidän tulisi onnistua rakentamaan sellaisia luontoympäristöjä, joiden käyttö on sujuvaa ja samalla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa.

Tulevaisuuden visio

Visio tulevaisuuden maailmasta on vahvasti digitaalinen. Erilaiset myrskyt ja sähkökatkot ovat yleisiä. Ihmisten on vaikea irrottautua digilaitteista, jotka tulevaisuudessa ovat jo osa kehoamme. Ihmisen keho ja mieli ovat ylikuormittuneet ja erilaiset psyykkiset ja mielenterveyden häiriöt ovat vahvasti lisääntyneet kaikenikäisillä.

Ainoa vaihtoehto, jos lääkeaineita ei oteta huomioon, on ihmisen siirtyminen luonnon lähelle tasapainottumaan ja paranemaan. Virtuaaliset VR-lasit, joita sosionomitkin jo nytkin opetetaan hyödyntämään työssään, ovat arkea työnteossa. Virtuaaliset luontomaisemat voidaan tuottaa sisätiloihin helposti. Luontoreseptit, luonnosta saatavat tuotteet, metsäkylvyt ja lataavat luontomajat ulko- ja sisätiloissa ovat yleisiä. Niihin kirjaudutaan helposti sisään. Tuoksut, äänet ja materiaalit ovat joko aidosti luonnosta peräisin tai rakennettuja sisätiloissa. Molemmat tuottavat terveysvaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille.

Tulevaisuudessa puhdasta aitoa, tuoretta ruokaa ja vettä arvostetaan äärettömän paljon enemmän kuin nykyään. Vihreä energia on kaikkialla. Fuusioenergia tuottaa kaikille maille tasapuolisesti puhdasta jätteetöntä energiaa vedestä. Maapallo alkaa kirkastua avaruudesta käsin, kuten jo nähtiin koronan aikana, kun saasteet vähenivät maapallon yltä. Luonnolla on valtava voima parantaa itse itseään. Näin toimii myös kehomme, kun annamme sille mahdollisuuden palata lähemmäs luontoa ja luonnollista tilaa.

Maailmassa tarvitsemme toisiamme ja osallisuutta kuulua yhteisöön. Tarvitsemme tunnetta tulla kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi tasavertaisena yksilönä, toisen ihmisen kautta. Tässä myös eläin voi toimia terapeuttisena apuna, sillä eläin ei arvostele, vaan kohtaa ihmisen aina tasavertaisesti ja aidosti. Tarvitsemme vapautta ja vahvuutta sanoa EI digille, kun väsymme. Tarvitsemme lepopaikan, mielimaiseman, jossa purkaa sähkö- ja ylivirittyneisyys pois kehosta ja mielestä. Green Care -toiminta yhdistää ihmisen ja luonnon.

Jane Goodall on esimerkki ihmisestä, joka on vaikuttanut suuresti ja maailmanlaajuisesti maapallon, sen ihmisten ja eläinten hyvinvointiin. Hän aloitti simpanssien tutkijana Tansaniassa ja on nyttemmin tunnettu kaikkialla maailmassa Roots & Shoots -instituutin kautta. Instituutin tarkoitus on luoda innostava yhteys luontoon lapsille ja nuorille sekä opettaa pitämään hyvää huolta maapallosta. Janen sanoin: ”kun pää ja sydän toimii yhdessä, voimme saavuttaa täyden potentiaalimme, yhdessä voimme muuttaa maailmaa”.

Aitous ja ympäristön herkkyys on sitä, että jokainen ihminen saa olla oma itsensä. Jokaisen voimavarojen ja osaamisen näkyväksi tekeminen saa aikaan upeita tulevaisuuden aikuisia. Läsnäoloa ja aitoa kohtaamista.

Green Care -toiminta on vertauskuvallisesti kuin aurinko. Se valaisee harmaan päivän ja ihmismielen. Sen ottaminen osaksi globaaliin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan helpottaisi suurien maailmanlaajuisten uhkien ja ongelmien ratkaisemista. Keskittyminen oman, muiden ja ympäristömme hyvinvoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen luo hyvän ympäristön kasvaa ja kehittyä tulevaisuuden aikuisille.

Nykyajan lapset ja nuoret ovat viisaampia ja herkempiä yhteiskunnan ilmiöille. Näen tärkeänä yhteiskunnan muuttumisen vastaanottavaisemmaksi erilaisuudelle ja tukemaan ihan jokaisen valitsemaa elämän polkua. Osallisuuden, tasa-arvon, vertaisuuden ja jokaisen ihmisen toimijuuden lisääminen rakentaa yhtenäisen tulevaisuuden yhteiskunnan, jossa olemme osallisina tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. 

Blogikirjoitus on osa luontolähtöisten menetelmien käyttöönottamisen tueksi toteutettavaa viestintäkampanjaa, josta vastaavat maaseutupolitiikan TUUMA- ja HYMY-verkostot sekä Green Care Finland ry.

Kirjoittaja

  • Merivirta, Niina

    JYET, lasten ja nuorten erityisohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja ja Green Care -ohjaaja / Alkumaa Oy