Julkiset hankinnat - avain työllisyyteen?

Työllisyyden edistäminen ja työpaikkojen löytäminen työttömille puhututtaa monia - eikä syyttä. Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin voi löytyä yllättävistä paikoista.

Työllisyyden edistäminen ja työpaikkojen löytäminen työttömille puhututtaa monia. Eikä ihme, työnteko on keskeinen tapa meille kaikille osallistua yhteiskuntaan, tapa ilmaista itseämme, kuulua yhteisöön ja ehkäpä tärkeimpänä, työskentely takaa meille toimeentulon ja tuo leivän pöytään.

Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin voi löytyä yllättävistä paikoista. Pääministeri Juha Sipilä totesi muutama päivä sitten, että hallituksen yksi päätavoitteista on pitkäaikaistyöttömyyden laskeminen (Juha Sipilän blogi 9.2.2017).

Esteet ja hidasteet työllistymiselle ovat moninaisia

Työttömyyden pitkittyessä paluu avoimille työmarkkinoille hidastuu. Mitä pidempään henkilö on ollut poissa avoimilta työmarkkinoilta, sen vaikeampaa sinne on päästä takaisin.

Tiedämme myös, että ainoastaan neljäsosa avoimista työpaikoista menee työttömille työnhakijoille. Avoimet työpaikat siis vaihtavat paikkaa jo työssä olevien keskuudessa. Olemassa oleva työsuhde voi lisätä rekrytoijan silmissä työtä hakevan henkilön houkuttelevuutta. Asenteilla ja ennakkoluuloilla on tässäkin kohtaa valitettava sijansa.

Työpaikkoja julkisilla hankinnoilla

Miten sitten konkreettisesti edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä? Kuten alussa totesinkin ratkaisu tähän ongelmaan voilöytyä yllättävästä paikasta. Yhtenä tehokkaana keinona laskea pitkäaikaistyöttömyyttä on sosiaalisten näkökulmien ja työllistämisen huomioiminen tehdessämme julkisia hankintoja.

Julkinen hankinta on käytännössä kunnan tai valtion ostama tavara tai palvelu, joka itse tekemisen sijaan ostetaan, vuokrataan tai teetetään ulkopuolisella toimijalla. Eli hankitaan. Yksinkertaisuudessaan hankintojen toteuttamista säätelee hankintalaki, josta uusi kansallinen versio otettiin käyttöön vuodenvaihteessa. Hankintalaki määrittelee sen miten ostetaan mutta ei sitä mitä ostetaan.

Yhteistyöllä tuloksia

Julkisten hankintojen avulla työllistämisestä on kyse siitä, että verovaroja käytetään niin, että kunta tai valtio saa suurimman mahdollisen hyödyn käyttämästään rahasta. Työllistämisehdon hyödyntäminen haastaa yritysten lisäksi myös kunnat, joissa toiminta ja budjetti rajataan toimialakohtaisesti. Hankinnoilla työllistäminen edellyttääkin yhteistyötä eri toimialojen välillä sekä kunnan tai kaupungin johdon sitoutumista.

Julkisten hankintojen avulla työllistämisestä on kyse siitä, että verovaroja käytetään niin, että kunta tai valtio saa suurimman mahdollisen hyödyn käyttämästään rahasta.

Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa kokeiltu laajamittaisesti ja systemaattisesti hankinnoilla työllistämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa Hankinnoista duunia -hankkeessa. Hankkeessa Espoon, Helsingin, Oulun ja Vantaan kaupungit pilotoivat työllistämisehtoa kaupunkien julkisissa hankinnoissa. Hankkeen kehitystyön tuloksena on juuri valmistunut toimintamalli, jossa kiteytyy se miten käytännössä lähteä edistämään hankinnoilla työllistämistä juuri sinun kunnassasi!

Vielä kerran vastauksena pääministerin ja hallituksen tavoitteisiin: pitkäaikaistyöttömyyttä voisi vähentää julkisilla hankinnoilla työllistämällä.

Lisätietoa työllistämisestä julkisten hankintojen yhteydessä löytyy Hankinnoista duunia -hankkeen sivuilta https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/hankinnoista-duunia-handu.

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Hankinnoista duunia (ESR) -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistämiseen julkisten hankintojen avulla. Hankkeessa ovat mukana Espoon, Helsingin, Oulun ja Vantaan kaupungit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi hanketta.

  • Leogrande, Anna-Maria

    Projektipäällikkö, Hankinnoista duunia -hanke

    Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Hankinnoista duunia (ESR) -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistämiseen julkisten hankintojen avulla.