Koulukuljetusten kysymysluettelo avuksi kouluverkkokeskusteluihin

koulukyyti, koulukuljetus, taksi

Joka puolella Suomea on maaseutualueiden asukkaita, jotka kohtaavat kuntahallinnon tekemän ehdotuksen lähikoulunsa lakkauttamisesta. Koulujen arkeen ja mahdolliseen lakkauttamiseen liittyy useita kokonaisuuksia yksityiskohtineen, ja yksi niistä on koulukuljetukset. Kysymyspatteristo auttaa tuomaan keskusteluun myös koulumatkojen olosuhteet ja kustannukset.

Lakisääteiset koulukuljetukset

Koulukuljetukset ovat lakisääteisiä. Laissa säädellään muun muassa maksuttomuuden kilometrirajoista sekä matka-aikojen maksimipituudesta. Suhteellisen uutena elementtinä ovat liikenteen ympäristötavoitteet, jotka eivät suoraan ole koulukuljetuslainsäädäntöä, vaan hankintalainsäädäntöä. Vaatimukset näissä ovat suuremmat keskuskaupungeille kuin pienille kunnille.

Pienissäkin kunnissa koulukuljetuskustannukset voivat nousta kuusinumeroiseen summaan. Jos kouluverkko harvenee, voivat nämä kustannukset nousta. Siksi lakkautuskeskustelun yhteydessä on syytä tarkastella tilannetta myös kuljetusten osalta. Alla on luettelo kysymyksiä, jotka auttavat hahmottamaan ja sanoittamaan, mitä kouluverkkopäätöksenteossa voisi huomioida. 

Koulukuljetusten kysymysluettelo

• Paljonko koulukuljetukset maksavat nyt?

• Montako oppilasta on koulukuljetuksessa nyt? Entä mahdollisen lakkautuksen jälkeen?

• Kuinka kauan koulukuljetusmatkat kestävät minuutteina? Mitkä ovat matkojen pituudet kilometreinä? (nyt ja jatkossa)

• Onko alueella tarpeeksi kuljetusyrittäjiä hoitamaan kuljetukset? (nyt ja jatkossa)

• Miten mahdollisesti kasvava koulukuljetusten tarve vaikuttaa kunnassa ”lain ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) ” toteutumiseen? Onko yrittäjillä varaa tarvittaessa investoida kalustoon?

• Tehdäänkö koulukuljetusten hankinnoissa yhteistyötä esim. palveluliikenteen tai sote-kuljetusten kanssa? Kulkeeko samalla kalustolla esimerkiksi ruoka-annoksia tai tavaroita?

• Millä menetelmällä koulukuljetuksia hallinnoidaan?

• Millä menetelmällä viestitään kuljetuksen tilanneen kunnan työntekijän + kuljettajan + oppilaan + huoltajan + koulun välillä?

• Ovatko koulukuljetukset avoimia kaikille kuntalaisille? Jos ovat, mitkä maksutavat käyvät niissä?

• Onko tiestön kunto riittävä ja kunnossapito sujuvaa jokaisen koulukuljetusreitin osalta (=tiet pysyvät auki liukkailla ja routakeleillä)?

Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan se on avoin omille täydennyksille ja muokkauksille. Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastauksia yhdellä taholla, joten mukaan tarvitaan useita tahoja. Siksi aiheesta voi järjestää vaikkapa erillisen avoimen keskusteluillan, jonne kutsutaan mukaan eri osapuolia. 

  • Siirilä, Heli

    TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab

    Sähköpostiosoite: heli.siirila@uwasa.fi
    Puhelinnumero: +358 294 498 557