Maaseutupolitiikan 30. juhlavuotta juhlitaan työn merkeissä

Maaseutupolitiikan alkuperäinen tavoite, pitää maaseutu elinvoimaisena ja asukkaat hyvinvoivina, on tänä päivänä yhtä ajankohtainen kuin 1980-luvun lopun Suomessa. Organisoitua kansallista maaseutupolitiikkaa on toteutettu 30 vuoden aikana maassamme. Paljon on kolmessakymmenessä vuodessa muuttunut, mutta paljon tuttuakin löytyy vanhoja asiakirjoja tarkasteltaessa. Maaseutua on nähty ja nähdään yhä erottamattomana osana maamme menestystä.

Tulevaisuuden työtä

Maaseutupolitiikan juhlavuosi taittuu työn merkeissä. Ajankohtainen laaja käsittelyssä oleva teemakokonaisuus on tietoliikenneinfra ja digitalisaatio. Jos jokin asia on muuttunut ja kehittynyt 30 vuoden aikana on se Internet ja sen mukana tuomat (paikkariippumattomat) mahdollisuudet.

Maaseutupolitiikan yhtenä tavoitteena on kattaa koko Suomi 100 Mbit / s yhteyksillä vuoteen 2025 mennessä. Nopeat ja luotettavat datayhteydet (lue valokuitu) tulee olla jokaisen kansalaisen perusoikeus. Digitalisaatioon perustuvaa palveluyhteiskuntaa tulee rakentaa yhdenvertaisuusperiaate edellä, muuten palveluyhteiskunta jakaa kansalaiset kahteen leiriin: Heihin, joille digitaaliset sote-, opetus- ja koulutus-, yrittäjä-, yrittämistä tukevat ja osallisuutta edistävät palvelut ovat saavutettavissa ja heihin, joille se ei ole.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan digitaalisen infrastruktuurin strategiaa. Strategiaan haluamme maaseutupolitiikan puolelta nostaa vahvasti yllä mainittua tavoitetta ja näkökulmaa. Digitalisaatio on syksyn aikana ollut yksi keskeinen aihe Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) ja sihteeristön kokouksissa sekä maaseutupolitiikan verkostojen työssä ja tulee niin olemaan jatkossakin. Eduskunnan kansalaisinfossa järjestetään 14. maaliskuutta teemaa käsittelevä seminaari.

Maaseutu näkyväksi uusissa maakunnissa

Maakunta- ja sote -uudistus etenee. MANE esittää maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) -menetelmän käyttöön ottoa uusien maakuntien päätöksenteon eri vaiheissa. MVA edistää maaseudun erityiskysymysten näkyväksi tekemistä, luo ja tuo maaseututietoa päättäjien ja valmistelijoiden hyödynnettäväksi. Lisäksi MVA edistää prosessina julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä, kumppanuutta. Kumppanuuksien edistäminen nähdään aluekehittämispäätöksessä 2016–2019 keskeisenä toimintana alueiden ja palveluiden kehittämisessä sekä ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Kuntaliitossa on käynnissä MANEn rahoittama maakuntauudistukseen liittyvä MVA -pilottihanke. Pilottimaakunnat ovat Kainuu ja Pirkanmaa. Hankkeiden konkreettisia tulemia on tarkoitus esittää kiertueella, joka tällä hetkellä työstetään eteenpäin Verkostopalveluiden kanssa työnimellä ”Maaseutu näkyväksi uusissa maakunnissa”.

Mielenkiintoinen näkökulma avautuu myös eurooppalaisessa kontekstissa, missä maaseutuvaikutusten arviointi on nostettu esille tulevan ohjelmakauden valmistelutyössä. Maaseutupolitiikan sihteeristö on esittänyt komissiolle, että maaseutuvaikutusten arviointia käytettäisiin tulevalla ohjelmakaudella EU-ohjelmien toimenpanossa.

Juhlavuonna katse tulevaisuudessa

Juhlavuoden kunniaksi laadimme Maaseutupolitiikan antologia. Teemat ovat vielä työn alla ja kiteytyvät tämän kuun aikana. Tarkoituksena on tarkastella maaseutupolitiikkaa eri näkökulmista, painottaen enemmän tulevaisuutta kuin historiaa. Antologian edistymistä voi seurata pitkin vuotta kotivisuillamme, missä tullaan julkaisemaan esimakuja (blogeja) antologiassa käsiteltävistä teemoista.

Antologian lisäksi julkaisemme katsauksen suomalaisesta maaseutupolitiikasta, missä käsitellään nykytilanteen lisäksi myös historiallista näkökulmaa. Teosten julkaiseminen tapahtuu Maaseutupolitiikan juhlaseminaarissa, joka pidetään loppuvuodesta Helsingissä.

Yllä mainittujen asiakokonaisuuksien lisäksi meillä on paljon muita tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja käsittelyssä, luvassa on siis tapahtumarikas vuosi maaseutupolitiikan saralla. Parhaiten pysyy jyvillä seuraamalla Maaseutupolitiikka.fi -sivustomme blogia sekä somessa aihetunnisteita #maapuhuu ja #Maaseutupolitiikka.

Toivotan myös Sinut tervetulleeksi mukaan tärkeään maaseutupolitiikan tulevaisuuden työhön!