Nelli totuuden ytimessä

Arkisto, Kumppanuus

Vuoden 2016 vaihteessa lahtelaiset saivat oman maaseudun. Lahden ja Nastolan avioliitto toi uusia identiteettimukuloita keskuskaupunkialueen ja maaseutumaisen nauhataajaman yhteiseloon.

Maaseutupoliittinen ohjelma nimeltään Nelli

Leader-hankkeen voimin laadittiin Lahdelle maaseutupoliittinen ohjelma, nimeltään Nelli.

Nastolan Nellin ytimeksi kätilöitiin ”paikallinen kehittäminen”. Nelli halusi lisätä maaseutuymmärrystä ja ohjata kaupungin päätöksentekoa yhteiseen suuntaan. Samalla se kannusti asukkaita tarttumaan aktiivisesti oman asuinalueensa kehittämiseen.

Paikallinen kehittäminen on juhlasana, joka suomeksi tarkoittaa maalaisjärjen, talkootyön ja asuinalueensa parantamisen halun vyyhteä. Siihen osallistuvat kaikki rooleissaan ja tehtävissään: viranomaiset, poliittiset päättäjät, yhdistykset, elinkeinokehittäjät, kylät, koulut, kolmas sektori, kansalaiset, yritykset, hanketoiminta – kaikki, joita alueiden kehittäminen koskettaa.

Nelli sai ulkoasulleen ihanteelliset mitat: sitä synnyttivät kaikki ne, joita alueiden kehittäminen kosketti. Viisikymmentäkaksi toimenpidettä valikoitui ideoinnin, tarpeiden ja toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin jälkeen Nellin nelivuotissuunnitelmaksi. Kun toimenpiteisiin liitettiin heti toteuttajien nakitus, monet niistä uhkaavat jopa toteutuakin. Lahden maaseudun asumiseen, ympäristöön, maankäyttöön, infraan, turvallisuuteen, elinkeinoihin, palveluihin sekä yhteisöllisyyteen saatiin tulevaisuuden kartta, jonka mukaan Nelliä kasvatetaan.

Kuntien yhdistymissopimus määräsi maaseutualueelle aluejohtokunnan, jonka jäsenet valittiin kyläihmisistä, yhdistysten edustajista ja poliitikoista. Aluejohtokunta ei ole perinteinen lähidemokratian kahvitteluseura. Sille annettiin rahaa ja valtaa. Siksi se on toiminut hyvin. Aluejohtokunta otti Nellin toimintasuunnitelmakseen. Siksi maaseutupoliittisella ohjelmalla on mahdollisuus toteutua.

Nastolan aluejohtokuntamalli kiinnostaa muutenkin: Lahden muillakin kaupunkialueilla voisi jakaa vastuuta kansalaisille paikallisen kehittämisen tapaan. Nelli on totuuden ytimessä, koska siinä on hyväksytty uuden maaseutuajan meininki: Mitään et saa, ellet ainakin puoliksi tee sitä itse.

Kirjoittanut Timo Taulo

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Etpähä ry:ssä.

Kirjoitus on julkaistu Hämeenraitin blogina 16.1.2017. Hämeenraitti on Maaseuturahoitus Hämeessä -viestintähanke.