Politiikkaa, puhetta ja parlamenttia

Suomi 100 -juhlavuoden ykkösmaaseututapahtumaan Maaseutuparlamenttiin on tätä kirjoittaessa aikaa vajaat puoli vuotta. Tapahtuman järjestelyt ovat täydessä vauhdissa ja voin jo tässä vaiheessa luvata, että tulossa on tapahtuma, joka tarjoaa jokaiselle maaseudun kehittämisestä kiinnostuneelle toimijalle uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia omaan ja yhteiseen toimintaan. Tiedossa on kolme päivää täyttä asiaa: retkiä, työpajoja ja räväköitä keskusteluja niin maaseudun mielikuvista, innovaatioista kuin palveluistakin, politiikkaa unohtamatta.

Maaseutu kansallisen politiikan agendalle

Maaseutupolitiikan tavoitteena on voimavarojaan hyödyntävä ja hyvinvoiva maaseutu, joka nähdään erottamattomana osana kansallista menestystä ja yhteiskuntaa. Tavoite näkyy myös Maaseutuparlamentin teemassa mahdottomuuksista mahdollisuuksia.

Maaseutuparlamentissa muotoillaan yhteinen tahtotila suomalaiselle maaseudulle sekä nostetaan maaseudun mahdollisuudet politiikan agendalle. Viestiä viedään poliittiselle kentälle, laajempaan keskusteluun parlamentin jälkeenkin.

Lauantaina sukelletaan maaseudun mielikuviin ja erilaisiin arvopohjiin Mielikuvia ja marginaaleja -keskustelussa, jota moderoi Annika Damström. Lauantaina aamupäivällä jaetaan maaseudun Menestyksen eväitä niin maailmaa valloittavien esimerkkien kautta kuin myös iltapäivällä, 40:ssä eri työpajassa. Oman tarinansa meille kertovat mm. Kyrö Distillery.

Sunnuntaina on tarjolla poliittinen kattaus. Teemaan meitä johdattelee Pauli Aalto-Setälä, joka toteuttaa parlamentissa Maaseutupolitiikan pyöreä pöytä -keskustelu, missä pohditaan mm. koulutuksen ja osaavan työvoiman saatavuutta maaseudulla sekä paikallisten palveluratkaisujen merkitystä ja mahdollistamista.

Sunnuntaina estradille saapuvat myös eduskuntapuolueiden puheenjohtajistoa. Reilun tunnin aikana Janne Antikainen tenttaa heidät maaseudun tulevaisuudesta teemalla: Suomi biotalouden suurvallaksi - maaseutu mukana voimavarana vai varastona? Tavoitteena on saada selkeitä vastauksia siitä, miten puolueet vievät maaseudulle tärkeitä kysymyksiä eteenpäin. Syyskuussa kulman takana häämöttävät jo ensimmäiset maakuntavaalit.

Osallistua voi jokainen

Maaseutuparlamentissa on tarkoitus hyväksyä Suomen ensimmäinen maaseutupoliittinen julkilausuma. Julkilausuman sisältöä laaditaan parasta aikaa laajassa maaseutupolitiikan verkostossa, ja siihen haluamme myös Sinun näkemyksesi.

Kesän aikana julkilausuma tulee nähtäväksi ja kommentoitavaksi nettiin Otakantaa.fi- sivustolle, missä jokainen asiasta kiinnostunut voi käydä sitä vapaasti kommentoimassa. Minkälaista maaseutua me haluamme tulevaisuudessa ja mitä se edellyttää?

Julkilausumaa ja sen sisältöä viedään Maaseutuparlamentin jälkeen päättäjille tiedoksi, niin kansallisen politiikan kuin myös EU politiikan areenalle.

Syyskuussa kaikki tiet vievät Leppävirralle!

Tapahtuman keskiössä on Leppävirran kunta Pohjois-Savossa. Kolmipäiväiseen tapahtumaan tavoitellaan reilua tuhatta osallistujaa ja sen pääkallopaikkana toimii paikallisen kulttuurin, viihteen ja hyvinvoinnin keskus Vesileppis Areena.

Maaseutuparlamentissa kohtaavat toimijat kylistä kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin, yrittäjistä yhdistyksiin ja tutkijoista kehittäjiin ja rahoittajiin. Tapahtuma toteutetaan laajassa yhteistyössä - mukana on jo yli 40 organisaatiota!

Tule sinäkin porukalla mukaan Leppävirralle, tekemään historiaa ja jättämään jalanjälkesi kansalliseen maaseutupolitiikkaan.

Yhdessä toteutamme maaseudun mahdollisuudet!

Nähdään Leppävirralla!