Tee se itse avoin ammattiopisto

Mäntyharjun Kansalaisopistossa tartuttiin härkää sarvista ja tempaistiin paikkakunnalle ammattiopiston palveluja.

Tuumasta toimeen

Idea avoimesta ammattiopistosta on kiertänyt koulutuspolitiikan keskusteluissa jo jonkin aikaa. Samaan aikaan Mäntyharjun kunnassa Etelä-Savossa on onnistuttu toteuttamaan kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteistyönä asioita, joita muualla vasta suunnitellaan ammatillisen koulutuksen reformin antamien mahdollisuuksien myötä.

Rehtori Heli Tirri kertoo menettelystä, jonka avulla Mäntyharjulle saatiin ammatillisia kursseja ammattiopistoa vaihtoehtona harkitseville ja muille aiheesta kiinnostuneille aikuisille ja nuorille. Kolmantena kohderyhmänä kursseilla olivat paikalliset yrittäjät. Ajatuksena oli myös tarjota tutustumismahdollisuus ammatilliseen koulutukseen nuorisotakuun merkeissä.

Kokeilu on toteutettu yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopiston kanssa. Kokeilun perusteella ainakin osalle toimintaa on tilausta. Tulevien ammatillisen koulutuksen uudistusten myötä myös uudenlainen yhteistyö on jatkossa mahdollista (http://minedu.fi/amisreformi). Ajatuksia tästä on jo viritelty oppilaitosten kesken.

Temppu ja kuinka se tehtiin

Kuinka tässä sitten Mäntyharjussa käytännössä oikein onnistuttiin? Rehtori Heli Tirri paljastaa, että hänellä oli puolellaan vankka kokemus sekä kansalaisopistojen piirissä, että aiemmin myös ammatillisen koulutuksen työkentällä. Osaaminen molemmilla puolilla toimintakenttää oli yksi tärkeistä tekijöistä, jotta yhteistyön käynnistämiseen uskallettiin Mäntyharjussa lähteä.

 • Opetuksen järjestäjätahona toimi Mäntyharjun kansalaisopisto
 • Sisällöt ja opetussuunnitelma tulivat kuitenkin Etelä-Savon ammattiopiston eri tutkintojen opetussuunnitelmista (Koulutuksissa saatu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa osaksi opintoja myös muiden ammattiopistojen tutkinto-opintoihin)
 • Rahoitus opetukseen oli kansalaisopiston puolesta
 • Kurssien opettajina toimivat ammattiopistojen opettajat sivutoimisesti, tai ammattiopiston hyväksymät opettajat
 • Kursseille osallistuvilta perittiin normaaleja kansalaisopiston kurssimaksuja

Samoilla kursseilla voivat siis käydä sekä naapurikunnan ammatillisen koulutuksen opiskelijat normaalin opetuskauden ulkopuolella, että ammattialan tai ammatillisen koulutuksen sisällöistä muuten kiinnostuneet Mäntyharjulaiset kansalaisopiston opiskelijat. Vapaan sivistystyön kansalaisopistotyö on lähtökohtaisesti kaikille halukkaille avointa opetusta. Osallistujat olivatkin nuoria ammatillista koulutusta harkitsevia opiskelijanalkuja, tai sitten muuten aiheesta kiinnostuneita ihmisiä, myös lukiolaisia ja aivan tavallisia kuntalaisia. Osallistumisen kynnystä olisi rehtori Tirrin mukaan edelleen mahdollista madaltaa kattamalla osallistuvien nuorten osallistumismaksuja vaikkapa nuorisotakuun piiristä, tai hankerahoituksella.

Innostava kurssitarjonta keskiössä

Kokeiluun valikoituikin neljä kurssimuotoa, jotka olivat tutkintojen kokonaisuuksien osina myös ammattiopistossa. Näitä olivat Kehityspsykologia, Hyvä asiakaspalvelu, Moottoreiden ja mopojen huoltokurssi ja erityisesti paikallisyrittäjille suunnattu Verkkokaupan perusteet ja markkinointi. Kurssivalinnoilla tavoiteltiin tilannetta, jossa potentiaaliset ammattiopistosta kiinnostuneet opiskelijat, tai jopa ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet, voisivat päästä kokeilemaan uusien ammattialojen koulutuslinjoja.

Osa koulutuksista kiinnostuneista nuorista halusikin parempaa tietotaitoa ja osaamista vaikkapa kesätöiden hakemiseen. Heli Tirri kuitenkin toteaa, että nuoret ovat erittäin ”laumasieluja”: Jos yksi keskeisessä asemassa oleva nuori lähtee mukaan kursseille, niin loput seuraavat innoissaan perässä.

Avoimesta ammattiopistosta ratkaisua maaseudun osaajapulaan?

Maaseutumaisissa kunnissa alkaa tätä nykyä olla tietyillä aloilla jo pulaa osaavista tekijöistä, joten Mäntyharjun kaltaiset esimerkit antavat toivoa myös täydennyskoulutuksen järjestämiselle pienemmillä paikkakunnilla. Nykyisellään Mäntyharjun kaltaiselle toiminnalle ei pitäisi olla lainsäädännöllisiä esteitä ammatillista koulutusta uudistavan lakireformin toimeenpanon jälkeenkään. Myöskään vapaan sivistystyön laki ei estä kansalaisopistoja järjestämästä tämän kaltaisia opiskelumahdollisuuksia. Avoimen yliopiston kursseja onkin tarjottu jo pitkään osana kansalaisopistojen toimintaa yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Kansalaisopistojen tulevaisuutta vai ohimenevä kokeilu?

Kokemukset Mäntyharjun kunnasta antavat erinomaisia näyttöjä siitä, mitä voidaan saada liikkeelle, kun lähdetään ennakkoluulottomasti tekemään uusia asioita. Mäntyharjun kokeilu jatkui useamman vuoden ajan 2014-2017, mutta on sittemmin jäänyt ainakin hetkellisesti pois kansalaisopiston valikoimasta. Yhteistyötä on kuitenkin jo suunniteltu esimerkiksi kesäajalle.

Uusi ammatillisen koulutuksen reformi hämmentää hetkellisesti kokeilun toisen osapuolen toimintaa melko lailla. Ainakin reformin suunnitelmissa on tarkoitus syntyä myös uusia mahdollisuuksia Mäntyharjun kaltaisen koulutusyhteistyön mahdollistamiseksi. Aika näyttää rantautuuko tämän kaltainen ”kesäammattiopisto” tai ”avoin ammattiopisto” kansalaisopistojen opetustarjonnan piiriin laajemminkin. Kekseliäitä mahdollisuuksia paikallisten koulutustarpeiden täyttämiseen ei olisi varaa jättää käyttämättä osaamisvajeesta yhä raskaammin kärsivän maaseudun suunnan korjaamiseksi.

 • Koski, Eero

  Erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys OTE -verkosto / opetus- ja kulttuuriministeriö

  Sähköpostiosoite: etunumi.sukunimi@minedu.fi
  Puhelinnumero: 050 3585 493