Yritysten omistajanvaihdokset pitää olla nyt kaikkien päättäjien huulilla

Omistajanvaihdosten merkitys yritysten kasvussa ja uudistumisessa sekä alueiden elinvoimaisuuden säilyttäjinä on alettu oivaltaa yhä laajemmin. Tämän oivaltaminen ei tule itsestään. Sen eteen on tehty pitkäjänteistä työtä ja se työ jatkuu edelleen.

Suomen Yrittäjät yhteistyökumppaneineen tekee käytännön tasolla onnistuneiden omistajanvaihdoksen edistämiseksi työtä eri puolilla maata. Vuoden 2020 aikana omistajanvaihdokset teemana näkyi useissa Suomen Yrittäjien julkaisuissa ja ohjelmissa. Mitkä asiat olivat ja ovat edelleen ajankohtaisia vuonna 2021? Nämä on tarpeen kerrata ja samalla on hyvä avata painotuksia.

Koronasta eteenpäin kansallisilla ja paikallisilla toimenpiteillä

Suomen Yrittäjien julkaisi Suomi on yritystensä summa 2.0 –aluekehitysohjelmansa (pdf). Ohjelmassa tuodaan esiin omistajanvaihdosten panostamisen alueellista merkitystä ja ulottuvuutta. Ohjelma käsittää 91 keinoa, jotta alueet ja yritykset voivat selviytyä koronakriisistä yhdessä, kun ennätysmäärä yrittäjiä on hakemassa uutta alkua ja suuntaa yritystoiminnalleen.

Ohjelman myötä esitimme muun muassa sitä, että Suomeen on luotava laaja ja kunnianhimoinen Yrittäjäksi yritysostolla -valmennuskoulutus. Toimintojaan sopeuttavista suurista yrityksistä vapautuu työmarkkinoille aika ajoin kokeneita liikkeenjohdossa toimineita henkilöitä. Valmennus olisi tarkoitettu heille askeleeksi yrittäjyyteen.

Syksyllä esitimme Elvy Suomi –ohjelmassamme (pdf) muun muassa perintö- ja lahjaverotukseen tehtyjen kiristyksien perumista, jotka vaikuttavat omistajavaihdoksien edistämiseen. Ohjelmassa esitettiin yhteensä 100 toimenpidettä hallitusohjelman päivittämiseksi.

Kevään 2021 kuntavaalien ehdokkaiden ja äänestäjien kannattaa miettiä kunnan menestymisen vuoksi nyt erityisesti yrittäjien ja yritysten asioita. Pysyvätkö yritykset ja työpaikat myös omistajanvaihdoksen jälkeen kunnassani?

Valtuustojen päätökset vaikuttavat suoraan siihen, menestyvätkö yritykset kunnassa, vai siirtyvätkö palvelut muualle. Omistajavaihdoksia sivutaan näin ollen myös Ei kuntaa ilman yrityksiä –kuntavaaliohjelmassa (pdf).

Julkaisemme tammikuun lopussa omistajavaihdoksien edistämiseen liittyvän kokonaisohjelman, joka tuo esiin asian kiinteän liittymisen kuntien, alueiden ja valtion yrittäjyyspolitiikkaan.

Vastuu on jokaisella päätöksenteon tasolla

Luettelin edellä Suomen yrittäjien ohjelmatuotoksia ja tulevan omistajavaihdokseen liittyvän kokonaisohjelman. Olemme linjanneet asiasta siis ohjelmissamme, jotka käsittelevät kaikkia päätöksenteon tasoja. Näin siksi, että Suomi tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan yrityksiä ja kasvuhakuisia yrittäjiä. Se on olennaista, koska yrittäjät luovat työtä ja hyvinvointia. Yrityksen omistajanvaihdos on tunnetusti toimiva liipaisin kasvuyritysten synnyttämiseksi.

Omistajanvaihdosten edistämistä tarvitaan mikro- ja pienyritysten osalta niin kauan, kunnes yrityskaupat muodostuvat sen osapuolille yhtä arkipäiväisiksi kuin vaikkapa auto- tai asuntokauppa.

Edistämistoimet edellyttävät yhteistä poliittista tahtoa, keskenään sopusoinnussa olevia toimenpiteitä – kaikilla päätöksenteon tasoilla. Toivon, että jokainen vaikuttaja, joka päättää kunta, alue- tai valtion tasolla asioista, toimivat yritysten omistajavaihdosten edistämisen puolesta.

Kirjoittaja

  • Kujala, Anssi

    varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät