Kestävän kehityksen viikko 26.9.-2.10.2022

Maaseutupolitiikka

Kestävän kehityksen viikolla haluamme luoda yhdessä yhdistysten, kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtumaviikon, jossa nostetaan esille kaikki hyvät esimerkit maaseudulla tehdystä kestävän kehityksen työstä.

Tule mukaan! Kestävän kehityksen viikkoa järjestetään tänä vuonna Pohjanmaan lisäksi myös Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

 1. Miettikää, mitä sellaista voitte järjestää, joka koskee joko sosiaalista, taloudellista tai ekologista kestävyyttä.
 2. Suunnitelkaa tapahtuma kestävän kehityksen viikolle.
 3. Miettikää kumppaneita ja kohderyhmää.
 4. Varatkaa mahdolliset luennoitsijat ja tilat.
 5. Rekisteröikää tapahtumanne osoitteessa kestavankehityksenviikko.fi.
 • Osallistuminen on ilmaista (oman tapahtuman kuluista kukin järjestäjää vastaa itse).
 • Tapahtumaanne markkinoidaan osana suurempaa kokonaisuutta muiden kestävien toimintojen kanssa, mutta suunnittele, jos tarvitset omia panoksia tietyn kohderyhmän saavuttamiseksi.
 • Mikään toiminta ei ole liian pientä.

Kestävän kehityksen viikko on areena, jossa maaseudun toimijoiden vastuullisuustyö tuodaan näkyväksi ja käydään keskustelua alueen kestävyyskysymyksistä. Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko, joka järjestetään viikolla 39.

Viikon aikana järjestettävä toiminta voi olla ekologista, sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä, ja toiminnan voi toteuttaa esimerkiksi työpajoina, luentoina, teemapäivinä tai avoimien ovien tapahtumina. Kestävän kehityksen viikon tapahtumia voivat järjestää eri toimijat, kuten kunnat, koulut, yritykset tai yhdistykset.

Katso lisätiedot Kestävän kehityksen viikon nettisivuilta ja lähde mukaan!

Tausta

Kestävän kehityken viikkoa on toteutettu vuodesta 2019 Pohjanmaalla Finlands svenska 4Hn toimesta. Kestävän kehityksen viikon tavoitteet pysyvät samoina, tuoda näkyviin ja vahvistaa vastuullisia toimijoita sekä tarjota toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua. Halusimme myös nostaa ja tuoda esille kestävän kehityksen teemaa ja hyviä esimerkkejä kestävästä toiminnasta laajemmalle yleisölle Pohjanmaalla ja siten levittää tietoa ja hyviä esimerkkejä useille toimijoille vastuullisuustyönsä aloittamiseksi.

Hanke rahoitettiin Euroopan maatalousrahaston varoilla Aktion Österbottenin kautta.

Maaseutupolitiikan verkosto – Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkosto tuo maaseutupolitiikan käytännön tasolle. Verkostohankkeen tavoitteena on tuoda esiin maaseudun mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita kestävän elämäntavan takaamiseksi. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten.

Käytännön tekoja tuodaan esille kestävän kehityksen viikko -konseptin avulla. Pohjanmaalla perustettu vuosittainen kestävään kehitykseen keskittynyt tapahtumaviikko on laajasti osallistanut eri alojen ja sektoreiden toimijoita.

Suomen Kylät ry toimii projektin yhteistyökumppanina ja tuo toimintaan laajan verkoston maaseudun toimijoita ympäri maata. Kuusi maakunnallista kyläyhdistystä on valittu mukaan toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoja työkaluna tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.

Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen kylät ry ja Åbo Akademi.

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvoston MANEn alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.

Lisätiedot

 • Backlund, Nora

  KEHÅ-verkoston erityisasiantuntija / Svenska lantbrukssällskapens förbund

  Sähköpostiosoite: nora.backlund@slf.fi
  Puhelinnumero: 044 079 7079